NYHETER


NYHETER
NYHETER


Tony Olsen ny styreleder i Regnskap Norge

Den nye styrelederen kommer fra Regnskapsservice AS, mens ny nestleder er Cedric Gormond fra Vangdal Regnskap AS. De understreker at det ikke blir vesentlige kursjusteringer for foreningen.

Les mer

De første skatteoppgjørene kommer 22.–23. juni

I år kan regnskapsfører få tilgang til skatteoppgjøret.

Les mer

De første skatteoppgjørene kommer 22. - 23. juni

I år kan regnskapsfører få tilgang til skatteoppgjøret.

Les mer

Husk nedetid i Altinn til helgen

Altinn bytter ut serverpark og blir derfor utilgjengelig fra fredag 16. juni kl 18 til mandag 19. juni kl 6.

Les mer

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 24. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an til langt kortere saksbehandlingstid.

Les mer

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut i slutten av juli

Regnskapsregisteret oppfordrer til tidlig innsending.

Les mer

Reduserte satser for arbeidsgiveravgift gjeninnføres for transport- og energiforetak I 2018

Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.

Les mer

Skatte- og avgiftsendringer i revidert statsbudsjett

Regjeringens forslag til endringer blir vedtatt. I avtale om revidert statsbudsjett økes sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 65 % til 75 % av sykepengegrunnlaget.

Les mer

Ikke levert skattemelding for næringsdrivende purres 8. juni

Tvangsmulkt begynner å løpe fra 20. juni.

Les mer

Altinn utsetter nedetid til helgen 16. til 19. juni

Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.

Les mer

1. juni stenger 50 skattekontorer

Publikumsservice vil bli gitt ved 57 kontorer. Endringen får blant annet konsekvenser for id-kontrollen.

Les mer

Fradragsrett for kostnader i virksomhet

En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.

Les mer

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?

Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

Les mer

Folketrydens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.

Les mer

Dyrt å snoke i kredittopplysninger

Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov.

Les mer

Tilsynsavgift for 2016 sendt autoriserte regnskapsførere

Tilsynsavgift å betale er 1 612 kroner.

Les mer

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2016

Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.

Les mer

1. juli: Siste frist for skattefri omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til AS

Pintell guider deg elegant gjennom hele prosessen, og for medlemmer av Regnskap Norge er all bruk av veiledere gratis ut 2017!

Les mer

Oppkjøp av systemleverandører går under radaren til Konkurransetilsynet

Det er økende bekymring hos medlemmene over stadige oppkjøp. Oppkjøpene resulterer i svakere konkurranse i markedet og gjerne høyere IT-kostnader.

Les mer

Revidert statsbudsjett: Investering i aksjer hos gründerbedrifter gir fradragsrett

I tillegg foreslås ny pensjonsspareordning. Her finner du en oppsummering av budsjettforslagene innen skatt og avgift.

Les mer

Revidert statsbudsjett: Fradragsrett for investeringer i mindre oppstartsbedrifter

Forslaget foreslås innført fra 1. juli 2017. Regjeringen foreslår i tillegg betydelige utvidelser innen skattefavorisert pensjonssparing. Her finner du en oppsummering.

Les mer

Revidert statsbudsjett: Investering i aksjer hos gründerbedrifter gir Fradragsrett

I tillegg foreslås ny pensjonsspareordning. Her finner du en oppsummering av budsjettforslagene innen skatt og avgift.

Les mer

Betalingsoppdrag er risikosport

Mange regnskapsførere påtar seg betalingsoppdrag på vegne av kunden. Gode rutiner sikrer at betalingen er korrekt og rettidig. Følges ikke rutinene øker faren for svindel betraktelig.

Les mer

Ikke la deg lure av CEO-svindlere

Et økende antall næringsdrivende blir utsatt for svindel.

Les mer

1. juli: Siste frist for skattefri omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til AS

Pintell guider deg elegant gjennom hele prosessen, og for medlemmer av Regnskap Norge er all bruk av veiledere gratis ut 2017!

Les mer

Vanlige feil og mangler i årsregnskapene

Årsregnskapene som blir avvist har ofte sin årsak i manglende vedlegg, notehenvisninger til noter som ikke finnes, uleselige dokumenter og opplysninger om feil enhet eller regnskapsår.

Les mer

Markedsfører du eget arbeid med hjelp av regnskapsføreruttalelsen?

Med regnskapsføreruttalelsen kan regnskapsfører synliggjøre det kvalitetsarbeidet som ligger til grunn for årsregnskapet.

Les mer

Solgt eiendom: fjern alle formuesopplysninger i årsoppgjørssystemet

Skatteetaten melder at mange får feil i skattemeldingen fordi opplysninger om solgte eiendommer ikke er slettet i årsoppgjørssystemet.

Les mer

Forslag om endringer i aksjeloven

Regjeringens mål er modernisering og forenkling av aksjeloven. Regnskap Norge har gitt mange innspill til regelendringene og har på flere punkter blitt hørt.

Les mer

Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai

Den nye skatteforvaltningsloven forlenger fristen til første virkedag når ordinær frist faller på helgedag, helligdag eller dag som likestilles med helligdag.

Les mer

Regnskap Norge tar et krafttak for medlemmene

For at medlemmene skal kunne møte de nye kundebehovene tester vi et konsept som skal hjelpe regnskapsbedriftene.

Les mer

Skattefaglig veileder for aksjer og andre verdipapirer

Skatteetaten har laget veilederen som hjelp til å fylle ut skattemeldingen.

Les mer

Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har laget en oversikt over hva som kan være mistenkelige forhold som rammes av hvitvaskingsloven.

Les mer

Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Rundskrivet omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan disse skal forankres i organisasjonen.

Les mer

Oppdragsdokumentasjonen har fått halvert oppbevaringstid

Oppdragsdokumentasjonen for regnskapsførere er redusert til fem år. Unntatt er kopi av korrespondanse med kunden om feil og mangler som fortsatt må oppbevares i 10 år.

Les mer

Skogbruk - registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Skattedirektoratet instruerer skattekontorene om å følge gjeldende regelverk når det gjelder nyregistrering og fortsatt registrering av skogbruksvirksomhet i Merverdiavgiftsregisteret.

Les mer

Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!

Flere eksempler viser at Skatteetaten går for tøft ut når de ilegger mulkt.

Les mer

Finanstilsynets rapport fra det dokumentbaserte tilsynet 2016 er publisert

Hovedtrekket viser at det fortsatt er vekst i bransjen. Inntektsveksten fra 2012 til 2015 var på 18,6 prosent.

Les mer

Forslag om kontantforbud i hvitvaskingsloven

Finansdepartementet foreslår innføring av en beløpsgrense på 40.000 kroner for kontantbetaling til forhandlere av gjenstander, og etablering av en ny autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester.

Les mer

Sjekk skattemeldingen!

Skattemeldingen erstatter den tidligere gjeldende selvangivelsen, men du må fortsatt kontrollere at registrerte opplysninger om deg er korrekte. I motsatt fall risikerer du å betale for mye skatt, og i tillegg bli sanksjonert for feil du burde ha oppdaget.

Les mer

Selvangivelsen er historie

Skattemeldingen erstatter den tidligere selvangivelsen, og inneholder flere endringer.

Les mer

Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiver blir ansvarlig for å rapportere ytelser som mottas fra tredjepart

Foruten fordeler i form av deltakelse på reiser og arrangementer mv, skal plikten omfatte rabatter og bonusfordeler som arbeidstakeren oppnår som følge av arbeidsforholdet. Regnskap Norge er kritiske til forslaget.

Les mer

Finanstilsynet registrerte 138 signaler om mulige svakheter hos regnskapsførere i 2016

I Finanstilsynets årsmelding fremkommer det at tilsynet foretok 40 stedlige kontroller.

Les mer

Christines leder – om den nye rollen, en bransje i endring og en hånd å holde i

Administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes innlegg fra siste utgave (nr. 1–2017)

Les mer

om den nye rollen, en bransje i endring og en hånd å holde i

Administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes innlegg fra siste utgave (nr. 1–2017)

Les mer

Om den nye rollen, en bransje i endring og en hånd å holde i

Administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes innlegg fra siste utgave (nr. 1–2017)

Les mer

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med ny mva-melding

Her finner du svar på spørsmål knyttet til innførselsmerverdiavgift. Vi tar for oss blant annet grunnlag, dokumentasjon, bokføring, avstemminger og korreksjoner.

Les mer

Ny oppdragsavtale for regnskapsoppdrag

Et mer profesjonelt og kravstort næringsliv gjør sitt til at regnskapsfører må ha gode oppdragsavtaler. Foruten den lovpålagte plikten til å regulere regnskapstjenester i en skriftlig avtale, er dette også partenes gode anledning til å avklare forventninger, samarbeidsform og begges plikter og rettigheter.

Les mer

Ny oppdragsavtale for regnskapsoppdrag

Et mer profesjonelt og kravstort næringsliv gjør sitt til at regnskapsfører må ha gode oppdragsavtaler. Foruten den lovpålagte plikten til å regulere regnskapstjenester i en skriftlig avtale, er dette også partenes gode anledning til å avklare forventninger, samarbeidsform og begges plikter og rettigheter.

Les mer

Krav til standard når arbeidsgiver innkvarterer arbeidstakere

Innkvartering skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt.

Les mer

Sjekk om foretaksnavn, domene og varemerke er ledig i ett søk

Nå blir det enklere å finne ut om et firmanavn er ledig, og i så fall om også domenenavn og varemerke også er tilgjengelig.

Les mer

Har du en god innovasjonshistorie?

– bli med i et bokprosjekt om innovasjon i bedrifter!

Les mer

Til medlemmer i Averøy Regnskapslag SA

Innkalling til årsmøte i Averøy Regnskapslag SA onsdag 5. april 2017 kl. 19:30 på Bjartmars Favorittkro.

Til behandling vil være ordinære årsmøtesaker.

Enkel servering.

 

Sted:

Bjartmars Favorittkro

Utheimsveien 97, Atlanterhavsveien, 6532 Averøy


Les mer

Har din bedrift praksisplass til en regnskapskonsulent-student?

Regnskapskonsulent-studentene i Oslo og Trondheim skal ut i en fire ukers praksis rett etter påske, og søker nå aktivt praksisplass innenfor faget.

Les mer

Oversikt over endringer i skatteskjemaene for 2016

Skattedirektoratet har oppsummert skjemaendringer i egen melding. Det er innført fire nye skjemaer.

Les mer

Skattlegging av inntekter fra skog – ofte stilte spørsmål

I 2016 og 2017 er det gjort flere store endringer i reglene for skattlegging av inntekter fra skog. Skattedirektoratet har publisert svar på ofte stilte spørsmål.

Les mer

Er du vår nye Leder for forretningsområdet lønn/HR-a?

Stillingen vil være ansvarlig for å bygge fagkompetanse og bidra til videreutvikling av kursinnhold og -tilbud innen området lønn og HR-a for Regnskap Norge.

Les mer

Ny lønnskode fra 2017 - trekk i lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie skal ikke lenger skal rapporteres som reduksjon av fastlønn. I stedet skal trekket fremgå av egen kode for slikt trekk.

Les mer

Varebil klasse 2 - mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk likevel

Dersom det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, kan individuell verdsetting etter kilometersats velges fra og med første hele måned kjøreboken brukes.

Les mer

Oversikt over viktige skatteendringer for 2016

Skattedirektoratet har oppsummert de viktigste endringene på skatteområdet i Sk-melding.

Les mer

A-ordningen viktigste kontrollvirkemiddel mot trygdesvindel i 2016

60 prosent av anmeldte trygdesvindelsaker ble avdekket som følge av a-ordningen.

Les mer

Oversikt over kassasystemer med produkterklæring

Skattedirektoratet har publisert en oversikt over hvilke kassasystemer som oppfyller kravene til produkterklæring etter den nye kassasystemloven.

Les mer

Slik sikrer du at kundene ikke blir ilagt tvangsmulkt

Bruk to minutter på å lære hvordan du kan søke opp varsler om tvangsmulkt.

Les mer

50 % flere hvitvaskingsmeldinger fra regnskapsførere i 2016

Økokrim tror økt kunnskap og fokus er årsak til den store økningen.

Les mer

Usikker på om dine kunder kan ha fått varsel om tvangsmulkt?

Det er flere metoder å følge opp status innlevering og mulig varsel om tvangsmulkt. Her får du tips.

Les mer

Omsetning av Bitcoin er en mva-unntatt finansiell tjeneste

Finansdepartementet instruerer Skattedirektoratet om å endre sitt tidligere standpunkt som gikk ut på at omsetning av Bitcoin er avgiftspliktig

Les mer

Fristen for å levere oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" nærmer seg

Oppdragsgivere som i 2016 har mottatt krav på honorar for utførte tjenester fra enkeltpersonforetak uten fast forretningssted, skal levere skjema RF-1321 innen 15. februar. Flere enn før omfattes nå av rapporteringsplikten.

Les mer

Spørsmål og svar om tolldeklarasjonsoversikten

Tolletaten jobber med å få på plass org.nr. og navn på kunde til neste kjøring av varsler. Her finner du svar på flere spørsmål om deklarasjonsoversikten.

Les mer

Aksjeselskaper som har søkt endring av forskuddsskatt i perioden 10. - 12. januar må søke på nytt

Innsendte søknader er tapt hos Skattedirektoratet.

Les mer

Ny versjon av KS Komplett

KS Komplett 2017-1 er klar for nedlasting. Nytt avtaleverk for regnskapsoppdrag, avstemmingsskjemaer tilpasset ny MVA-melding og frasemaler til bruk i perioderapporter er blant nyhetene.

Les mer

VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten (oppdatert)

Du bør be dine kunder om å ta umiddelbar kontakt dersom de mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten.

Les mer

VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten

Du bør be dine kunder om å ta umiddelbar kontakt dersom de mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten.

Les mer

I uke 7 kommer Altinn i ny versjon

Her får du en oversikt over hva som kommer av endringer.

Les mer

Altinn åpner for mottak av skattemeldinger først 21. februar

Forhåndsutfylt skattemelding (selvangivelse) for personer blir tilgjengelig så sent som 4. april. Her finner du de sentrale datoene.

Les mer

A-ordningen tilrettelagt for de nye Altinn-rollene

Regnskapsførere vil i fremtiden forholde seg til tre Altinn-roller. A-ordningen åpner nå for bruk av de nye rollene.

Les mer

Har du husket innberetning av foreldrebetaling til barnehager?

Fristen var 20. januar. Skattedirektoratet har dessverre unnlatt å sende purringer til barnehagers regnskapsfører.

Les mer

Håp om redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon

Finanstilsynet har lyttet til Regnskap Norges oppfordringer og foreslått å redusere oppbevaringstiden for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon fra ti til fem år. Med unntak for korrespondanse som tar opp feil og mangler, der Finanstilsynet vil opprettholde 10 år. Vi mener dette er uberettiget.

Les mer

Bli rustet til endring!

Regnskap Norge søker deltakere til pilotprosjekt.

Les mer

Pintell gir merverdi til årsoppgjøret

Visste du at Pintell kan støtte deg i årsoppgjøret, samtidig som du tilbyr din kunde merverdi i form av rådgivning?

Les mer

Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres

Finansdepartementet har besluttet å redusere tvangsmulktsatsen fra to til ett rettsgebyr pr dag .

Les mer

Fersk erstatningsdom om styreansvar – likviditet, suffisiens og handleplikt

Styret hadde ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt sitt ansvar for å vurdere selskapets likviditet og suffisiens etter konkurslovens § 61 og ikke overholdt sin handleplikt etter asl/aasl § 3-5. Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap etter asl/aasl § 17-1.

Les mer

Fersk erstatningsdom om styreansvar - likviditet, suffisiens og handleplikt

Styret hadde ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt sitt ansvar for å vurdere selskapets likviditet og suffisiens etter konkurslovens § 61 og ikke overholdt sin handleplikt etter asl/aasl § 3-5. Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap etter asl/aasl § 17-1.

Les mer

Informasjonsbrev om kildeskatt på utbytte sendes alle aksjeselskaper i neste uke

Skjemaet det er snakk om er relevant for aksjeselskaper med aksjonærer hjemmehørende i utlandet.

Les mer

Har du deaktivert varsler fra Altinn?

I så fall mottar du ikke varsler om manglende eller ikke-godkjente innleveringer, og faren for tvangsmulkt vil være stor. Vi anbefaler sterkt å endre oppsettet.

Les mer

Mange og sterke reaksjoner på informasjon om tvangsmulkt fra Skatteetaten

Mange avgiftspliktige trodde de var ilagt tvangsmulkt. I stedet handlet utsendelsen om et informasjonsskriv.

Les mer

Aksjonærregisteroppgaven 2016

Innspill til forhold det er viktig å være oppmerksom på, forslag til standardbrev til kunden og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg å fylle ut oppgavene riktig.

Les mer

Fordeler og ulemper ved ulike virksomhetsformer

Om drift av de fire virksomhetsformene enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS/DNA), samvirkeforetak (SA) og aksjeselskap (AS).

Les mer

Lignings-ABC skifter navn til Skatte-ABC

Skatte-ABC 2016/2017 er nå tilgjengelig.

Les mer

Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok

Skatteforvaltningshåndboken blir et svært viktig hjelpemiddel for alle som arbeider med skatt og avgift.

Les mer

Endringer i bokføringsforskriften – ny kassasystemlov

Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige som hovedregel registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova med forskrift. Finansdepartementet har nå fastsatt endringer i bokføringsforskriften med tilpasninger til dette.

Les mer

Nye regler om personopplysninger skjerper kravene til regnskapsbransjen

Dagens bruk av teknologi med elektroniske spor og registreringspunkter krever et regelverk som hindrer misbruk. De nye reglene medfører utvidede plikter for regnskapsførere.

Les mer

Nye regler om personopplysninger medfører utvidede plikter for regnskapsførere

Både navn, adresse, epostadresse og fødselsdato er opplysninger som defineres som personopplysninger. Nye regler skjerper kravene til regnskapsbransjen.Nye regler om personopplysninger medfører utvidede plikter for regnskapsførere

Les mer

Nytt bøtesystem rammer næringsdrivende

Skatteetaten går inn i 2017 med utvidede rettigheter til å sanksjonere dem som oversitter frister eller gjør feil, og de økonomiske konsekvensene kan bli store.

Les mer

Finanstilsynet innhenter dokumentasjon på etterutdanning

Et betydelig antall autoriserte regnskapsførere vil de nærmeste dagene motta brev med krav om å dokumentere gjennomført etterutdanning.

Les mer

Rabatterte periodebilletter til kollektivtransport - skattemessige konsekvenser

Når rabatten har klar sammenheng med arbeidsforholdet er det skatteplikt for den ansatte. Det er ikke et vilkår at fordelen stammer direkte fra arbeidsgiver.

Les mer

A-melding for desember 2016 - tvangsmulkt først fra 25. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2016 er 5. januar 2017. Tvangsmulkt for manglende oppgaver vil først løpe fra 25. januar.

Les mer

Forskuddsutskrivingen for 2017

Skattedirektoratets melding om hva forskuddsutskrivingen bygger på er publisert.

Les mer

Åpningstider julen 2016

Vi gjør oppmerksom på at Regnskap Norge har redusert bemanning i romjulen. Åpningstider tirsdag 27.12 til fredag 30.12 fra kl. 10 til 14.

Les mer

Regelendringer fra 1. januar 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Les mer

Lott eller part i fiske- og fangstvirksomhet - rapportering og betaling av forskuddstrekk

Dessverre må det påregnes feilaktig forsinkelsesrente på forskuddstrekk som gjelder inntekt opptjent i desember 2016, men som først utbetales i 2017. Feilen må rettes ved å ta kontakt med skatteoppkrever.

Les mer

Endringer i GBS 9 om innførselsmerverdiavgift

GBS 9 endres med virkning fra 1. januar 2017 som følge av at foretakene heretter selv både skal beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer, tilhørende endringer i bokføringsforskriften og ny skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding).

Les mer

Selskaper får nytt skjema for utbytteinntekter og realisasjon av aksjer

Det nye skjemaet RF-1359 erstatter RF-1059. Sistnevnte lever videre for personlige skattytere.

Les mer

Uendret forsinkelsesrente inn i 2017

Forsinkelsesrenten for første halvår 2017 blir liggende på 8,5 prosent.

Les mer

Årsoppgjøret 2016 – hva du må huske på

Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Her finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på.

Les mer

Ingen tilleggsskatt ved feilberegnet innførselsmerverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse kommet til at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt når en virksomhet har beregnet feil innførselsmerverdiavgift - vel å merke for den del av avgiften hvor virksomheten har korresponderende fradragsrett.

Les mer

Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse

Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det viktige endringer i skatteplikten for 2017.

Les mer

Verdt å merke seg innenfor godtgjørelse for bruk av bil i yrket

Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det viktige endringer i skatteplikten for 2017.

Les mer

Nå må vi lære oss nye begreper innen skatt og avgift

Fra nyttår gjelder ny lov innen skatte- og avgiftsforvaltning, og med den kommer en rekke nye begreper. Gamle kjenninger som «selvangivelse» og «utskrift av ligning» forsvinner.

Les mer

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde.

Les mer

Kan bunnlinjen økes gjennom god rapportering?

God finansiell rapportering er ledelsesrapportering som er tidsriktig og relevant. Den inneholder status og resultater og den måler resultatene mot et sammenligningsgrunnlag. I tillegg inneholder den også utviklingstrekk over tid.

Les mer

Fakturering av kontingenter og forsikringer for 2017

Medlemsavdelingen jobber for tiden med å klargjøre for fakturering i løpet av januar.

Les mer

Buypass ID i mobil klar for ID-porten

Nå kan du logge deg inn i blant annet mobil-appen til Altinn med hjelp av Buypass.

Les mer

Husk å styrebehandle risikosituasjonen

Risikostyringsforskriften krever årlig gjennomgang.

Les mer

Søknadsskjema for å søke autorisasjon som regnskapsførerselskap tilgjengelig i Altinn

Skjemaet har skjemanummer KRT-1061.

Les mer

Søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap tilgjengelig i Altinn

Skjemaet har skjemanummer KRT-1061.

Les mer

Regnskapsførers kontroll av prosjektregnskap til Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har utarbeidet en veiledning om regnskapsførers kontroll av prosjektregnskaper for utbetaling av lån og tilskudd.

Les mer

Veiledning fra Innovasjon Norge om regnskapsførers kontroll av prosjektregnskap

Innovasjon Norge har utarbeidet en veiledning om kontroll av prosjektregnskaper for utbetaling av lån og tilskudd.

Les mer

Ny SKD-melding om revisors signering av oppgaver til Skatteetaten

Revisors signering innebærer blant annet at virksomheten har etablert betryggende systemer for beregning og innbetaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift mv., samt at systemene er gjenstand for betryggende kontroll.

Les mer

Budsjettavtalen for 2017 – skatter og avgifter

Skattefri sats bilgodtgjørelse reduseres med 30 øre til kr 3,50 pr km. I tillegg blir verdsettelsesrabatten på sekundærboliger redusert til 10 %.

Les mer

Fristen for levering av a-melding for desember forlenges ikke

Regnskap Norge anmodet Etatenes fellesforvaltning om å avvente sanksjonering, på tilsvarende måte som i januar 2016. Anmodningen etterkommes ikke.

Les mer

Nedetiden i Altinn utsettes ikke

Nedetid gjennomføres som planlagt i tiden fredag 9.12 kl 20 til søndag 11.12 kl 13.

Les mer

Regnskap Norge har bedt om at nedetid i Altinn utsettes

Altinn har varslet nedetid fra fredag kveld til søndag ettermiddag, til tross for at fristen for levering av mva-oppgaver er mandag 12.12.

Les mer

Kontinuerlig regnskapsføring – fremtidens økonomifunksjon

Tradisjonell regnskapsproduksjon med løpende bilagsregistrering, månedlig avslutning av regnskapet og terminvise rapporteringer samsvarer ikke med brukernes behov for løpende oppdatert informasjon.

Les mer

Takseringsregler for 2016

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016.

Les mer

Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon foreslås redusert til fem år

Finanstilsynet støtter dermed Regnskap Norges forslag om å samkjøre oppbevaringstiden med bokføringslovens hovedregel.

Les mer

Derfor bør du investere i en nettside

At bedrifter har en egen nettside har i dag blitt en selvfølge. Men hvilke fordeler har det egentlig for din bedrift?

Les mer

Mva-problematikk ved såkalt "viderefakturering"

Sørg for at avtaler og salgsbilag samsvarer med de faktiske forhold. Det er særlig viktig å ha et bevisst forhold til hvorvidt man driver omsetning, utlegg eller kostnadsfordeling. Har man ikke det, gir man fort Skatteetaten skjønnsadgang.

Les mer

Formuesskatten er negativ for norsk næringsliv

Formuesskatt-alliansen møtte i dag finansminister Siv Jensen.

Les mer

Krav til salgsbilag ved pakkeløsninger med forskjellig mva-sats på delytelsene

Samlebetegnelser som "Dagpakke", "Event på Grand Hotell" eller "Kickoff 2016" er ikke en tilstrekkelig angivelse av leverte ytelser, jfr bokføringsforskriften § 5-1-1.

Les mer

Bruk av bitcoins - skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser

Skatteetaten ga 11.11.2013 en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved bruk av bitcoins. NARF ønsker å fremheve at prinsipputalelsen representerer Skatteetatens syn og at den ikke inneholder vurderinger.

Les mer

Aksjonærer kan kreve utsettelse med betaling av formuesskatt på aksjer

Finanskomiteen går inn for å utvide Regjeringens opprinnelige forslag om å gi eiere av virksomheter som går med underskudd, mulighet til å utsette betalingen av fomuesskatt.

Les mer

Ordningen med halvt skattetrekk før jul gjøres mer fleksibel

Valget mellom å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember utvides til å gjelde også de med lønn pr time, dag, uke eller hver 14. dag.

Les mer

Christine Lundberg Larsen, ny administrerende direktør i Regnskap Norge

Christine Lundberg Larsen (44) er ansatt som ny administrerende direktør. Lundberg Larsen, som har bakgrunn som revisor hos Pricewaterhouse Coopers og har hatt ulike roller i Gjensidige, senest som direktør for utgående salg, tiltrer 1. desember 2016.

Les mer

Effekten av uavhengig skatteklagenemnd synlig allerede

Dersom vedtaket speiler skatteklagenemndas fremtidige praksis, må skattekontorene legge mer arbeid i sine skjønnsfastsettelser. Regnskapsførere og andre som bistår skattytere i klagesaker bør merke seg vedtaket.

Les mer

Sterk omsetningsøkning i regnskapsbransjen i 2015

Total omsetning i regnskapsbransjen i 2015 var ca 14 milliarder. Dette tilsier en økning på 8,5 prosent fra året før, og 37 prosent siden 2010.

Les mer

Lønnsstatistikk 2016

Etter mange år med sterk lønnsvekst opplever vi etter alt å dømme en mer moderat lønnsøkning i 2016. Resultatene fra Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at gjennomsnittlig årslønnsvekst for autoriserte regnskapsførere ble kun 2,3 prosent fra i fjor.

Les mer

Tidspunkt for endring av mva-representantordningen

Reglene om krav til merverdiavgiftsrepresentant for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) uten fast forretningssted i Norge endres fra 1. april 2017

Les mer

Honorar for leasing og service skal presenteres hver for seg i salgsdokument

Krav til spesifikasjon av ytelsens art i salgsdokumentet er til hinder for å presentere tjenesteelementene felles. Spesifikasjonen kan likevel gjøres i underliggende avtale.

Les mer

Ny avstemmingsrapport for avstemming av lønn tilgjengelig

Den nye utgaven av avstemmingsrapport A07 gir deg flere detaljer.

Les mer

IKEA tapte sak i Høyesterett om krav på rentefradrag

Saken gjaldt spørsmålet om IKEA hadde krav på fradrag for renter betalt på konserninternt lån i forbindelse med restrukturering av eierskapet til selskapets eiendommer i Norge. Fradrag ble nektet med grunnlag i den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.

Les mer

IKEA tapte sak i Høyesterett om krav på rentefradrag

Saken gjaldt spørsmålet om IKEA hadde krav på fradrag for renter betalt på konserninternt lån i forbindelse med restrukturering av eierskapet til selskapets eiendommer i Norge. Fradrag ble nektet med grunnlag i den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.

Les mer

Regnskap Norge ønsker tilbud på leveranse av regnskapstjenester

Regnskap Norge med datterselskapet Regnskap Norge AS vurderer å skifte leverandør av regnskapstjenester fra 1.1.2017.

Les mer

Regnskap Norge ønsker tilbud på leveranse av regnskapstjenester

Regnskap Norge med datterselskapet Regnskap Norge AS vurderer å skifte leverandør av regnskapstjenester fra 1.1.2017.

Les mer

Ny og inspirerende møtearena

Styret i Regnskap Norge har evaluert formen på Årsmøtet slik vi kjenner det i dag, og besluttet noen viktige endringer.

Les mer

Ny og inspirerende møtearena

Styret i Regnskap Norge har evaluert formen på Årsmøtet slik vi kjenner det i dag, og besluttet noen viktige endringer.

Les mer

Forslag om ny stiftelseslov

Det foreslås blant annet å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, og at alle stiftelser bør være underlagt ekstern revisjon.

Les mer

Forslag om ny stiftelseslov

Det foreslås blant annet å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, og at alle stiftelser bør være underlagt ekstern revisjon.

Les mer

Fradrag for sponsing og reklamekostnader

I denne artikkelen tar vi for oss hvilke vurderinger som må ligge til grunn for å kunne trekke grensen mellom fradragsberettigede reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing.

Les mer

Fradrag for sponsing og reklamekostnader

I denne artikkelen tar vi for oss hvilke vurderinger som må ligge til grunn for å kunne trekke grensen mellom fradragsberettigede reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing.

Les mer

Forslag om forenklinger i aksjeloven

Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle aksjelovgivningen med tanke på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet der dette gavner samfunnets samlede verdiskapning, skiver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven. Det skaper forventninger.

Les mer

Forslag om forenklinger i aksjeloven

Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle aksjelovgivningen med tanke på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet der dette gavner samfunnets samlede verdiskapning, skiver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven. Det skaper forventninger.

Les mer

Forslag om forenklinger i aksjeloven

Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle aksjelovgivningen med tanke på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet der dette gavner samfunnets samlede verdiskapning, skiver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven. Det skaper forventninger.

Les mer

Forslag om forenklinger i aksjeloven

Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle lovgivningen for næringslivet der dette gagner samfunnets samlede verdiskapning, skriver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven. Det skaper forventninger.

Les mer

Forslag om forenklinger i Aksjeloven

Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle lovgivningen for næringslivet der dette gagner samfunnets samlede verdiskapning, skriver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven. Det skaper forventninger.

Les mer

Forslag om forenklinger i Aksjeloven

Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle lovgivningen for næringslivet der dette gagner samfunnets samlede verdiskapning, skriver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven. Det skaper forventninger.

Les mer

Hvordan forberede bokføringen på ny MVA-melding 2017

Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten istedenfor til Tolletaten.

Les mer

Hvordan forberede bokføringen på ny MVA-melding 2017

Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten istedenfor til Tolletaten.

Les mer

Sandras siste leder i Medlemsnytt

Tidligere administrerende direktør, Sandra Riise, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes siste leder (nr. 2–2016).

Les mer

Sandras siste leder i Medlemsnytt

Tidligere administrerende direktør, Sandra Riise, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes siste leder (nr. 2–2016).

Les mer

Fristen for det dokumentbaserte tilsynet for regnskapsførere nærmer seg

Fristen er 19. oktober, altså førstkommende onsdag.

Les mer

Fristen for det dokumentbaserte tilsynet for regnskapsførere nærmer seg

Fristen er 19. oktober, altså førstkommende onsdag.

Les mer

Varsel om manglende årsregnskap 2016 lagt ut i Altinn

I alt ble 11.241 regnskapspliktige varslet om manglende årsregnskap pr 12. oktober. 1.361 regnskapsførere og 335 revisorer fikk samtidig oversikt over hvilke klienter som ikke har levert årsregnskap.

Les mer

Varsel om manglende årsregnskap 2016 lagt ut i Altinn

I alt ble 11.241 regnskapspliktige varslet om manglende årsregnskap pr 12. oktober. 1.361 regnskapsførere og 335 revisorer fikk samtidig oversikt over hvilke klienter som ikke har levert årsregnskap.

Les mer

Varsel om manglende årsregnskap 2016 legges ut i Altinn 12. oktober

11.241 regnskapspliktige får varsel. 1.361 regnskapsførere og 335 revisorer mottar i tillegg oversikt over hvilke klienter som ikke har levert årsregnskap.

Les mer

Varsel om manglende årsregnskap 2016 legges ut i Altinn 12. oktober

11.241 regnskapspliktige får varsel. 1.361 regnskapsførere og 335 revisorer mottar i tillegg oversikt over hvilke klienter som ikke har levert årsregnskap.

Les mer

Averøy Regnskapslag SA flytter til ABC-Senteret

Averøy Regnskapslag SA flytter torsdag den 27. oktober 2016 til ABC-Senteret (tidligere Lensmannskontor) i Bruhagen på Averøy.

Ny adresse:

Averøy Regnskapslag SA

ABC-Senteret

Averøyveien 24

6530 Averøy

 

På grunn av flytting stenger vi kontoret 27. og 28. oktober 2016.

 

Våre ansatte på kontoret har fått nye telefonnumre fra 14.10.2016 kl. 12:00.

Vårt hoved nummer 71 51 76 60 er fortsatt i bruk og tilgjengelig.

Nye telefonnummer:

Medarbeider

Telefonnummer

Resepsjon

94982 752

Håvard Sæther

94982 512

Ståle Holm

94982 513

Natalia Uran

94982 516

Katrin Böckler

94982 519

Erlend Leithaug

94982 521

Olga Miltsov

94982 523

Eli Nedal

94982 527

Henriette Hauvik

94982 529

 

Vi gleder oss til nye lokaler og håper dere kunder vil gjøre det samme.

 

Med vennlig hilsen

Averøy Regnskapslag SA


Les mer

Utvider permitteringsperioden til 52 uker

I forbindelse med lønnsoppgjøret lovte Regjeringen å utvide permisjonstiden for å gi bedriftene mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft. Dette ble fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett, med et forslag om å utvide permisjonstiden fra 30 til 52 uker.

Les mer

Utvider permitteringsperioden til 52 uker

I forbindelse med lønnsoppgjøret lovte Regjeringen å utvide permisjonstiden for å gi bedriftene mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft. Dette ble fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett, med et forslag om å utvide permisjonstiden fra 30 til 52 uker.

Les mer

Mulig å utsette betaling av formuesskatt til 5 % rente

Regjeringen foreslår en midlertidig regel for 2016 og 2017 om betalingsutsettelse i to år. Ordningen gjelder eiere av underskuddsbedrifter.

Les mer

Mulig å utsette betaling av formuesskatt til 5 % rente

Regjeringen foreslår en midlertidig regel for 2016 og 2017 om betalingsutsettelse i to år. Ordningen gjelder eiere av underskuddsbedrifter.

Les mer

Ingen lempninger i formuesskatt ved børsintroduksjon likevel

Regjeringen ble i fjor anmodet av Stortinget om å vurdere en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av gründerselskap.

Les mer

Ingen lempninger i formuesskatt ved børsintroduksjon likevel

Regjeringen ble i fjor anmodet av Stortinget om å vurdere en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av gründerselskap.

Les mer

Nye verdsettingsrabatter i formuesskatten

Regjeringen foreslår å innføre 10 % verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler i 2017. I 2018 økes rabatten til 20 %.

Les mer

Nye verdsettingsrabatter i formuesskatten

Regjeringen foreslår å innføre 10 % verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler i 2017. I 2018 økes rabatten til 20 %.

Les mer

Regjeringen foreslår aksjespareordning

Ordningen vil innebære at personlige aksjonærer kan oppnå utsatt beskatning av aksjegevinster uten å måtte gå veien om å etablere et eget investeringsaksjeselskap.

Les mer

Regjeringen foreslår aksjespareordning

Ordningen vil innebære at personlige aksjonærer kan oppnå utsatt beskatning av aksjegevinster uten å måtte gå veien om å etablere et eget investeringsaksjeselskap.

Les mer

Pliktig SAF-T først fra 2018, mener Regnskap Norge

Finansdepartementet foreslår at bokføringspliktige skal ha plikt til å kunne gjengi regnskapsopplysninger i standard dataformat (SAF-T) fra 2017. Regnskap Norge ønsker SAF-T velkommen, men med utsettelse av plikten til 2018. Det er avgjørende at systemleverandører og næringsliv gis tilstrekkelig tid til å få løsningene på plass.

Les mer

Pliktig SAF-T først fra 2018, mener Regnskap Norge

Finansdepartementet foreslår at bokføringspliktige skal ha plikt til å kunne gjengi regnskapsopplysninger i standard dataformat (SAF-T) fra 2017. Regnskap Norge ønsker SAF-T velkommen, men med utsettelse av plikten til 2018. Det er avgjørende at systemleverandører og næringsliv gis tilstrekkelig tid til å få løsningene på plass.

Les mer

Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid kan bli skattefritt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet skattefritak når arbeidsgiver dekker utgifter ansatte tillitsvalgte har i forbindelse med fagforeningsarbeid.

Les mer

Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid kan bli skattefritt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet skattefritak når arbeidsgiver dekker utgifter ansatte tillitsvalgte har i forbindelse med fagforeningsarbeid.

Les mer

Regnskap Norges kommentarer til statsbudsjettet 2017

Regnskap Norge er primært opptatt av at skattereglene ikke skal påføre næringslivet store administrative byrder, at reglene er praktikable, og at satser og regler tilrettelegger for at det er attraktivt å drive næringsvirksomhet i Norge.

Les mer

Regnskap Norges kommentarer til statsbudsjettet 2017

Regnskap Norge er primært opptatt av at skattereglene ikke skal påføre næringslivet store administrative byrder, at reglene er praktikable, og at satser og regler tilrettelegger for at det er attraktivt å drive næringsvirksomhet i Norge.

Les mer

Skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2017

Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag.

Les mer

Skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2017

Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag.

Les mer

Sykmeldinger er digitalisert

Den sykmeldte finner sykmeldingen på nav.no, mens arbeidsgiver får tilgang via Altinn.

Les mer

Sykmeldinger er digitalisert

Den sykmeldte finner sykmeldingen på nav.no, mens arbeidsgiver får tilgang via Altinn.

Les mer

Rapportering av refusjoner fra NAV endres

Endringene gjelder både sykepenger, foreldrepenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.

Les mer

Rapportering av refusjoner fra NAV endres

Endringene gjelder både sykepenger, foreldrepenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.

Les mer

Rapportering av refusjoner fra nav endres

Endringene gjelder både sykepenger, foreldrepenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.

Les mer

Rapportering av refusjoner fra nav endres

Endringene gjelder både sykepenger, foreldrepenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.

Les mer

Er rådgivning en risikosport?

Rådgivning vil alltid forbundet med risiko. Både faktum og juss kan være uklart og gi rom for feilvurderinger. Enkle grep kan imidlertid redusere risikoen for de råd som gis. Det handler om profesjonalisering og bevissthet i dialogen med kunden.

Les mer

Er rådgivning en risikosport?

Rådgivning vil alltid forbundet med risiko. Både faktum og juss kan være uklart og gi rom for feilvurderinger. Enkle grep kan imidlertid redusere risikoen for de råd som gis. Det handler om profesjonalisering og bevissthet i dialogen med kunden.

Les mer

Vi skal lage en film om hvor viktige regnskapsførere er for verdiskapingen i Norge!

Vil du bidra med din beste kundehistorie?

Les mer

Vi skal lage en film om hvor viktige regnskapsførere er for verdiskapingen i Norge!

Vil du bidra med din beste kundehistorie?

Les mer

Dokumentbasert tilsyn må besvares innen 19. oktober 2016

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må besvare tilsynet. Det stilles blant annet spørsmål om du er i rute med kursoppdatering.

Les mer

Dokumentbasert tilsyn må besvares innen 19. oktober 2016

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må besvare tilsynet. Det stilles blant annet spørsmål om du er i rute med kursoppdatering.

Les mer

Fra 2017 må det loggføres hvem som har sendt a-meldinger, mva-oppgaver og årsregnskap

Det nye kravet utfyller plikten til å registrere dato for når sentrale oppgaver er utført.

Les mer

Fra 2017 må det loggføres hvem som har sendt a-meldinger, mva-oppgaver og årsregnskap

Det nye kravet utfyller plikten til å registrere dato for når sentrale oppgaver er utført.

Les mer

Regelverk for regnskapsføring i ny drakt

Den nye utgaven av regelverksheftet er oppdatert med endringer i sentrale regelverk. Ikke minst er ny utgave av God regnskapsføringsskikk tatt inn.

Les mer

Regelverk for regnskapsføring i ny drakt

Den nye utgaven av regelverksheftet er oppdatert med endringer i sentrale regelverk. Ikke minst er ny utgave av God regnskapsføringsskikk tatt inn.

Les mer

Siv Jensen åpnet Forenklingskonferansen 2016

Finansminister Siv Jensen ble ønsket velkommen til Forenklingskonferansen av Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. – Det går for tregt med forenklingsarbeidet, var vertskapets velkomsthilsen til Siv.

Les mer

Siv Jensen åpnet Forenklingskonferansen 2016

Finansminister Siv Jensen ble ønsket velkommen til Forenklingskonferansen av Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. – Det går for tregt med forenklingsarbeidet, var vertskapets velkomsthilsen til Siv.

Les mer

Slik vurderes de 12 mest brukte lønnssystemene

I denne artikkelen presenterer vi hvilke lønnssystemer som er mest utbredt blant medlemsbedriftene og hvor fornøyd brukerne av disse systemene faktisk er. I tillegg ser vi nærmere på om de som har tilgang til en modul for lønn i sitt regnskapssystem velger å bruke denne eller om de også benytter andre lønnssystemer.

Les mer

Slik vurderes de 12 mest brukte lønnssystemene

I denne artikkelen presenterer vi hvilke lønnssystemer som er mest utbredt blant medlemsbedriftene og hvor fornøyd brukerne av disse systemene faktisk er. I tillegg ser vi nærmere på om de som har tilgang til en modul for lønn i sitt regnskapssystem velger å bruke denne eller om de også benytter andre lønnssystemer.

Les mer

Forholdsmessig fradrag for MVA

Forholdsmessig fradrag for merverdiavgift kan være vanskelig å beregne. Regnskap Norge har laget en artikkel som kan gi hjelp i vurderingene.

Les mer

Forholdsmessig fradrag for MVA

Forholdsmessig fradrag for merverdiavgift kan være vanskelig å beregne. Regnskap Norge har laget en artikkel som kan gi hjelp i vurderingene.

Les mer

Standardformat Kassasystem kunngjort

Skattedirektorat har fastsatt innholdet til standard format for eksport av elektronisk journal fra kassasystemer (SAF-T for kassasystemer). Alle kassasystemer som selges etter 1.1.2017 må ha funksjonalitet i tråd med kassasystemloven. Kjøper av kassasystem må passe på at alle lovkrav er ivaretatt ved å sjekke at det foreligger en produkterklæring. Innen 1.1.2019 må alle kassasystemer tilfredsstille lovkravene.

Les mer

Standardformat Kassasystem kunngjort

Skattedirektorat har fastsatt innholdet til standard format for eksport av elektronisk journal fra kassasystemer (SAF-T for kassasystemer). Alle kassasystemer som selges etter 1.1.2017 må ha funksjonalitet i tråd med kassasystemloven.

Les mer

14 400 årsregnskaper for 2015 fortsatt ikke levert

Regnskapsregisteret er à jour med saksbehandlingen.

Les mer

14 400 årsregnskaper for 2015 fortsatt ikke levert

Regnskapsregisteret er à jour med saksbehandlingen.

Les mer

Registrering av kredittsalg i kassasystemer

Skattedirektoratet har gitt svar på om det er tillatt etter den nye kassasystemloven å registrere kredittsalg i kassasystem, og hvordan kredittsalg i så fall skal vises i rapporter og kvitteringer.

Les mer

Registrering av kredittsalg i kassasystemer

Skattedirektoratet har gitt svar på om det er tillatt etter den nye kassasystemloven å registrere kredittsalg i kassasystem, og hvordan kredittsalg i så fall skal vises i rapporter og kvitteringer.

Les mer

Visma selger regnskapsvirksomheten

Økende reaksjoner fra kunder i regnskapsbransjen er sentral årsak for salget.

Les mer

Visma selger regnskapsvirksomheten

Økende reaksjoner fra kunder i regnskapsbransjen er sentral årsak for salget.

Les mer

Er det mva på erstatning?

En problemstilling som går igjen på Regnskap Norges fagsupport er mva-behandling av økonomiske transaksjoner som ikke er direkte betaling for en omsatt vare eller tjeneste. Eksempler på slike transaksjoner er erstatning, betaling for "no show", private bøter, gebyrer eller andre betalingssanksjoner.

Les mer

Er det mva på erstatning?

En problemstilling som går igjen på Regnskap Norges fagsupport er mva-behandling av økonomiske transaksjoner som ikke er direkte betaling for en omsatt vare eller tjeneste. Eksempler på slike transaksjoner er erstatning, betaling for "no show", private bøter, gebyrer eller andre betalingssanksjoner.

Les mer

Uvanlig spennende statsbudsjett for 2017

Nå skal skattereformen ut i praksis. Hva kan vi forvente av Statsbudsjettet 2017?

Les mer

Uvanlig spennende statsbudsjett for 2017

Nå skal skattereformen ut i praksis. Hva kan vi forvente av Statsbudsjettet 2017?

Les mer

360 000 virksomheter får informasjonsbrev om mva

Neste uke sender Skatteetaten ut brev i Altinn til alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret – det vil si de som leverer momsoppgave.

Les mer

360 000 virksomheter får informasjonsbrev om mva

Neste uke sender Skatteetaten ut brev i Altinn til alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret – det vil si de som leverer momsoppgave.

Les mer

Straffeskatt og gapestokk

Ikke alle som gjør feil er kjeltringer.

Les mer

Straffeskatt og gapestokk

Ikke alle som gjør feil er kjeltringer.

Les mer

Betalingsoppdrag inn i god regnskapsføringsskikk

Bransjestandardutvalget har endret standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) med virkning fra 1. januar 2017. Den største endringen er at betalingsoppdrag nå omfattes av standarden.

Les mer

Betalingsoppdrag inn i god regnskapsføringsskikk

Oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) med virkning fra 1. januar 2017. Den største endringen er at betalingsoppdrag nå omfattes av standarden.

Les mer

Grensen vedlikehold og påkostning ved endringsarbeider på bygg

Høyesterett har slått fast at der vedlikeholdsbehov ivaretas gjennom endringsarbeider, vil retten til fradrag bare gjelde i den utstrekning den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes.

Les mer

Grensen vedlikehold og påkostning ved endringsarbeider på bygg

Høyesterett har slått fast at der vedlikeholdsbehov ivaretas gjennom endringsarbeider, vil retten til fradrag bare gjelde i den utstrekning den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes.

Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2016

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.08.16.

Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2016

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.08.16.

Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår

20. oktober og 10. desember er de sentrale datoene i 2016.

Les mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår

20. oktober og 10. desember er de sentrale datoene i 2016.

Les mer

Vi søker ny administrerende direktør

Regnskap Norge er nå på jakt etter en person som kan lede foreningen videre.

Les mer

Vi søker ny administrerende direktør

Regnskap Norge er nå på jakt etter en person som kan lede foreningen videre.

Les mer

Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim

Servicesenteret bidrar til at det blir enklere og mer effektivt for utenlandske arbeidstakere å ta arbeid i Norge.

Les mer

Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim

Servicesenteret bidrar til at det blir enklere og mer effektivt for utenlandske arbeidstakere å ta arbeid i Norge.

Les mer

Sletting av autorisasjon som regnskapsfører skal meldes i altinn

Altinn inneholder skjemaer for sletting av både personlig autorisasjon og autorisasjon som selskap.

Les mer

Sletting av autorisasjon som regnskapsfører skal meldes i altinn

Altinn inneholder skjemaer for sletting av både personlig autorisasjon og autorisasjon som selskap.

Les mer

Vær våken ved remittering!

Remitterer du for kunder bør du være oppmerksom på de kriminelles metoder for å komme i posisjon til å svindle deg for penger.

Les mer

Vær våken ved remittering!

Remitterer du for kunder bør du være oppmerksom på de kriminelles metoder for å komme i posisjon til å svindle deg for penger.

Les mer

Utleie gjennom Airbnb kan være merverdiavgiftspliktig og bli personinntektsbeskattet

Skattedirektoratet har i bindende forhåndsuttalelse lagt til grunn at kontinuerlig korttidsutleie av to leiligheter skal anses som virksomhet.

Les mer

Utleie gjennom Airbnb kan være merverdiavgiftspliktig og bli personinntektsbeskattet

Skattedirektoratet har i bindende forhåndsuttalelse lagt til grunn at kontinuerlig korttidsutleie av to leiligheter skal anses som virksomhet.

Les mer

Kontinuerlig korttidsutleie gjennom Airbnb vurdert som virksomhet

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at to leiligheter planlagt innkjøpt til korttidsutleie, skal anses som virksomhet hvor personinntekt skal beregnes. Utleien vil kunne være merverdiavgiftspliktig.

Les mer

Fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd

Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd.

Les mer

Fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd

Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd.

Les mer

Søk skattefunn-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.

Les mer

Søk skattefunn-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.

Les mer

Ikke la deg lure av CEO-svindlere

Et økende antall næringsdrivende blir utsatt for CEO-svindlere.

Les mer

Ikke la deg lure av CEO-svindlere

Et økende antall næringsdrivende blir utsatt for CEO-svindlere.

Les mer

Ikke la deg lure av CEO-svindlere!

Et økende antall næringsdrivende blir utsatt for CEO-svindlere. Enkle forholdsregler kan spare deg for hundretusener.

Les mer

Frist for klage på eiendomsskatt i Oslo er 11. august

Skal du klage på den fastsatte eiendomsskatten eller forbeholde deg retten til å kreve skatten tilbakebetalt, dersom den ikke er lovlig, må du sende klage senest 11. august 2016.

Les mer

Frist for klage på eiendomsskatt i Oslo er 11. august

Skal du klage på den fastsatte eiendomsskatten eller forbeholde deg retten til å kreve skatten tilbakebetalt, dersom den ikke er lovlig, må du sende klage senest 11. august 2016.

Les mer

Disse regnskapssystemene har de mest fornøyde brukerne

Lurer du på hvor stor utbredelse skybaserte regnskapssystemer har i regnskapsbransjen? Eller om brukerne av disse systemene faktisk er mer fornøyd enn de som benytter bakkebaserte systemer? Da bør du lese denne artikkelen!

Les mer

Disse regnskapssystemene har de mest fornøyde brukerne

Lurer du på hvor stor utbredelse skybaserte regnskapssystemer har i regnskapsbransjen? Eller om brukerne av disse systemene faktisk er mer fornøyd enn de som benytter bakkebaserte systemer? Da bør du lese denne artikkelen!

Les mer

Hva gjør en autorisert regnskapsfører?

En film om oppgaver og muligheter i regnskapsbransjen

Les mer

Hva gjør en autorisert regnskapsfører?

En film om oppgaver og muligheter i regnskapsbransjen

Les mer

2–3 ukers behandlingstid hos Regnskapsregisteret

Rundt 60.000 innsendte årsregnskap er ikke kontrollert.

Les mer

2–3 ukers behandlingstid hos Regnskapsregisteret

Rundt 60.000 innsendte årsregnskap er ikke kontrollert.

Les mer

Min oppdatering – en veiledning

Som medlem har du med dette verktøyet full oversikt over oppdateringstimene dine. Både fullførte og planlagte.

Les mer

Min oppdatering – en veiledning

Som medlem har du med dette verktøyet full oversikt over oppdateringstimene dine. Både fullførte og planlagte.

Les mer

Se opp for svindlere i sommer!

Sommeren er høytid for svindelforsøk og tvilsomme salgsfremstøt overfor norske bedrifter. Når temperaturen stiger og konsentrasjonen synker kan ikke bare den ferske sommervikaren, men også daglige ledere og faste medarbeidere være lette bytter for kataloghaier og andre som ikke følger vanlige spilleregler.

Les mer

Se opp for svindlere i sommer!

Sommeren er høytid for svindelforsøk og tvilsomme salgsfremstøt overfor norske bedrifter. Når temperaturen stiger og konsentrasjonen synker kan ikke bare den ferske sommervikaren, men også daglige ledere og faste medarbeidere være lette bytter for kataloghaier og andre som ikke følger vanlige spilleregler.

Les mer

Kontanter på vikende front

24. mai presenterte Norges Bank en undersøkelse som tar for seg utviklingen i betaling med kort og kontanter i Norge. Hovedtrekkene i undersøkelsen, som er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på vegne av sentralbanken, er at kontantene er på vikende front og at den sterke veksten i bruken av betalingskort holdt fram også i 2015.

Les mer

Kontanter på vikende front

24. mai presenterte Norges Bank en undersøkelse som tar for seg utviklingen i betaling med kort og kontanter i Norge. Hovedtrekkene i undersøkelsen, som er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på vegne av sentralbanken, er at kontantene er på vikende front og at den sterke veksten i bruken av betalingskort holdt fram også i 2015.

Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2016

Den nye klagenemndsordningen har trådt i kraft. Her gis en oversikt over denne og andre viktige endringer som gjelder fra 1. juli på skatte- og avgiftsområdet.

Les mer

Regelendringer fra 1. juli 2016

Den nye klagenemndsordningen har trådt i kraft. Her gis en oversikt over denne og andre viktige endringer som gjelder fra 1. juli på skatte- og avgiftsområdet.

Les mer

Forenklingskonferansen 2016

Hovedtemaet i år er regelverksutvikling i den nye økonomien. Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt, utfordrer tradisjonell tenkning også på regelverksområdet. Er det behov for å tenke helt nytt?

Les mer

Forenklingskonferansen 2016

Hovedtemaet i år er regelverksutvikling i den nye økonomien. Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt, utfordrer tradisjonell tenkning også på regelverksområdet. Er det behov for å tenke helt nytt?

Les mer

Forenklingskonferansen 2016

Hovedtemaet i år er regelverksutvikling i den nye økonomien. Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt utfordrer tradisjonell tenkning også på regelverksområdet. Er det behov for å tenke helt nytt?

Les mer

Forenklingskonferansen 2016

Hovedtemaet i år er regelverksutvikling i den nye økonomien. Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt utfordrer tradisjonell tenkning også på regelverksområdet. Er det behov for å tenke helt nytt?

Les mer

Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent fra 1. juli 2016

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2016.

Les mer

Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent fra 1. juli 2016

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2016.

Les mer

Regnskapslovutvalget har lagt frem delutredning II

Lovutvalget foreslår blant annet at små foretak ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning.

Les mer

Regnskapslovutvalget har lagt frem delutredning II

Lovutvalget foreslår blant annet at små foretak ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning.

Les mer

Er du klar for den nye internasjonale meldingsstandarden for betalingsformidling?

Fra og med 1. november 2016 må alle som sender europeiske betalinger (SEPA) benytte den nye ISO 20022-standarden som er en XML-basert betalingsfil. Dette er en internasjonal standard med formål om å definere et sett med like betalingsbetingelser innenfor og mellom Euroland. Målsettingen er å forenkle og effektivisere betalingsformidlingen.

Les mer

Er du klar for den nye internasjonale meldingsstandarden for betalingsformidling?

Fra og med 1. november 2016 må alle som sender europeiske betalinger (SEPA) benytte den nye ISO 20022-standarden som er en XML-basert betalingsfil. Dette er en internasjonal standard med formål om å definere et sett med like betalingsbetingelser innenfor og mellom Euroland. Målsettingen er å forenkle og effektivisere betalingsformidlingen.

Les mer

Nyansert vurdering om autorisasjonsplikt for merverdiavgiftsrepresentant

Det avgjørende for autorisasjonsplikt er om oppdraget inkluderer bokføring eller ikke.

Les mer

Nyansert vurdering om autorisasjonsplikt for merverdiavgiftsrepresentant

Det avgjørende for autorisasjonsplikt er om oppdraget inkluderer bokføring eller ikke.

Les mer

nyansert vurdering om autorisasjonsplikt for merverdiavgiftsrepresentant

Det avgjørende for autorisasjonsplikt er om oppdraget inkluderer bokføring eller ikke.

Les mer

Regnskapsførere nyter høy kundetilfredshet

Både regnskapsførere og revisorer innfrir høye forventninger.

Les mer

Regnskapsførere nyter høy kundetilfredshet

Både regnskapsførere og revisorer innfrir høye forventninger.

Les mer

Regnskapsførere nyter høy kundetilfredshet

Både regnskapsførere og revisorer innfrir høye forventninger.

Les mer

Innfører Sverige pliktig bruk av autorisert regnskapsfører?

Sveriges Økokrim ber om at bruk av autorisert regnskapsfører blir pliktig for alle aksjeselskaper.

Les mer

Innfører Sverige pliktig bruk av autorisert regnskapsfører?

Sveriges Økokrim ber om at bruk av autorisert regnskapsfører blir pliktig for alle aksjeselskaper.

Les mer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføringsstandardstyret publiserte i dag en uttalelse om hvordan bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine verdipapirinvesteringer til porteføljeforvaltere skal innrette sin bokføring. Regnskap Norge har vært aktive bidragsytere til uttalelsen.

Les mer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføringsstandardstyret publiserte i dag en uttalelse om hvordan bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine verdipapirinvesteringer til porteføljeforvaltere skal innrette sin bokføring. Regnskap Norge har vært aktive bidragsytere til uttalelsen.

Les mer

Årsmøtet er rett rundt hjørnet

Neste uke er vi mange som sees vi i Trondheim – og vi blogger fra bartebyen!

Les mer

Årsmøtet er rett rundt hjørnet

Neste uke er vi mange som sees vi i Trondheim – og vi blogger fra bartebyen!

Les mer

Sandras leder

Administrerende direktør, Sandra Riise, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes innlegg fra siste utgave (nr. 2–2016)

Les mer

Sandras leder

Administrerende direktør, Sandra Riise, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes innlegg fra siste utgave (nr. 2–2016)

Les mer

Sandras leder – om nedgangstider, robotisering og menneskelige relasjoner

Administrerende direktør, Sandra Riise, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes innlegg fra siste utgave (nr. 2–2016)

Les mer

Sandras leder – om nedgangstider, robotisering og menneskelige relasjoner

Administrerende direktør, Sandra Riise, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Her kan du lese hennes innlegg fra siste utgave (nr. 2–2016)

Les mer

Hvilken rapporteringsplikt har foretaket?

Brønnøysundregistrene gir deg svar gjennom tjenesten Mine rapporteringsplikter.

Les mer

Hvilken rapporteringsplikt har foretaket?

Brønnøysundregistrene gir deg svar gjennom tjenesten Mine rapporteringsplikter.

Les mer

Hvilken rapporteringsplikt har kunden?

Brønnøysundregistrene gir deg svar gjennom tjenesten Mine rapporteringsplikter.

Les mer

Hvilken rapporteringsplikt har kunden?

Brønnøysundregistrene gir deg svar gjennom tjenesten Mine rapporteringsplikter.

Les mer

A-ordningen bidrar til mange svindel-anmeldelser

På fire måneder har NAV anmeldt trygdesvindel for nærmere 100 millioner kroner.

Les mer

A-ordningen fører til mange anmeldelser for svindel

På fire måneder har NAV anmeldt trygdesvindel for nærmere 100 millioner kroner.

Les mer

A-ordningen bidrar til mange anmeldelser for svindel

På fire måneder har NAV anmeldt trygdesvindel for nærmere 100 millioner kroner.

Les mer

A-ordningen bidrar til mange anmeldelser for svindel

På fire måneder har NAV anmeldt trygdesvindel for nærmere 100 millioner kroner.

Les mer

A-ordningen fører til mange anmeldelser for svindel

På fire måneder har NAV anmeldt trygdesvindel for nærmere 100 millioner kroner.

Les mer

Ny MVA-melding – ny hverdag!

Fra 2017 erstattes dagens omsetningsoppgave med ny «Skattemelding for merverdiavgift». Er du klar?

Les mer

Ny MVA-melding – ny hverdag!

Fra 2017 erstattes dagens omsetningsoppgave med ny «Skattemelding for merverdiavgift». Er du klar?

Les mer

Sandra Riise takker av som administrerende direktør i Regnskap Norge

Sandra Riise har av familiære årsaker besluttet å tre av som administrerende direktør i Regnskap Norge. Sandra er og har vært en samlende kraft for bransjen i over 20 år og en viktig bidragsyter til at regnskapsbransjen i dag har en sentral posisjon med godt omdømme i norsk næringsliv. Også i internasjonale regnskapskretser har Sandra opparbeidet seg et svært godt renommé og gjort Regnskap Norge til et utstillingsvindu for våre nordiske naboland.

Les mer

takker av som administrerende direktør i Regnskap Norge

Sandra Riise har av familiære årsaker besluttet å tre av som administrerende direktør i Regnskap Norge. Sandra er og har vært en samlende kraft for bransjen i over 20 år og en viktig bidragsyter til at regnskapsbransjen i dag har en sentral posisjon med godt omdømme i norsk næringsliv. Også i internasjonale regnskapskretser har Sandra opparbeidet seg et svært godt renommé og gjort Regnskap Norge til et utstillingsvindu for våre nordiske naboland.

Les mer

Takker av som administrerende direktør i Regnskap Norge

Sandra Riise har av familiære årsaker besluttet å tre av som administrerende direktør i Regnskap Norge. Sandra er og har vært en samlende kraft for bransjen i over 20 år og en viktig bidragsyter til at regnskapsbransjen i dag har en sentral posisjon med godt omdømme i norsk næringsliv. Også i internasjonale regnskapskretser har Sandra opparbeidet seg et svært godt renommé og gjort Regnskap Norge til et utstillingsvindu for våre nordiske naboland.

Les mer

Takker av som administrerende direktør i Regnskap Norge

Sandra Riise har av familiære årsaker besluttet å tre av som administrerende direktør i Regnskap Norge. Sandra er og har vært en samlende kraft for bransjen i over 20 år og en viktig bidragsyter til at regnskapsbransjen i dag har en sentral posisjon med godt omdømme i norsk næringsliv. Også i internasjonale regnskapskretser har Sandra opparbeidet seg et svært godt renommé og gjort Regnskap Norge til et utstillingsvindu for våre nordiske naboland.

Les mer

Negativ rente på lån utenfor næring ikke skattepliktig

Tilsvarende er negativ rente på bankinnskudd ikke fradragsberettiget.

Les mer

Negativ rente på lån utenfor næring ikke skattepliktig

Tilsvarende er negativ rente på bankinnskudd ikke fradragsberettiget.

Les mer

Alle skattytere kan nå inngå eFakturaavtale med Skatteetaten

E-fakturaavtalen med Skatteetaten gjelder foreløpig kun for innbetaling av skatt, ikke avgifter.

Les mer

Alle skattytere kan nå inngå eFakturaavtale med Skatteetaten

E-fakturaavtalen med Skatteetaten gjelder foreløpig kun for innbetaling av skatt, ikke avgifter.

Les mer

Mange legger opp til å bruke regnskapsføreruttalelsen i 2016

Hvert femte regnskapsforetak vil bruke regnskapsføreruttalelsen i forbindelse med årsregnskapet for 2015. Størst interesse finner vi blant yngre regnskapsforetak.

Les mer

Mange legger opp til å bruke regnskapsføreruttalelsen i 2016

Hvert femte regnskapsforetak vil bruke regnskapsføreruttalelsen i forbindelse med årsregnskapet for 2015. Størst interesse finner vi blant yngre foretak.

Les mer

Regnskapsregisteret med nye varslingsdatoer for manglende årsregnskap

Regnskapsfører, revisor og den regnskapspliktige mottar varsel om manglende årsregnskap tirsdag 26. juli. To uker senere, 9. august, varsles de solidaransvarlige.

Les mer

Regnskapsregisteret med nye varslingsdatoer for påminnelse om frist for innsending av årsregnskap

Regnskapsfører, revisor og den regnskapspliktige mottar påminnelse om frist for innsending av årsregnskap tirsdag 26. juli. To uker senere, 9. august, varsles de solidaransvarlige.

Les mer

Regnskapsregisteret med nye varslingsdatoer for påminnelse om frist for innsending av årsregnskap

Regnskapsfører, revisor og den regnskapspliktige mottar påminnelse om frist for innsending av årsregnskap tirsdag 26. juli. To uker senere, 9. august, varsles de solidaransvarlige.

Les mer

Regnskapsregisteret med nye varslingsdatoer for manglende årsregnskap

Regnskapsfører, revisor og den regnskapspliktige mottar varsel om manglende årsregnskap tirsdag 26. juli. To uker senere, 9. august, varsles de solidaransvarlige.

Les mer

Folketrygdens grunnbeløp er økt til kr 92.576.

Endringen får virkning fra 1. mai 2016. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 blir dermed kr 91.740.

Les mer

Folketrygdens grunnbeløp er økt til kr 92.576.

Endringen får virkning fra 1. mai 2016. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 blir dermed kr 91.740.

Les mer

Valgfritt å velge halvt skattetrekk i november eller desember

Fra 2016 kan arbeidsgiver med månedlige lønnsutbetalinger avgjøre om halvt skattetrekk skal gjennomføres i november eller desember. Dette kan være fornuftig å planlegge i god tid før lønninger skal kjøres for november.

Les mer

Valgfritt å velge halvt skattetrekk i november eller desember

Fra 2016 kan arbeidsgiver med månedlige lønnsutbetalinger avgjøre om halvt skattetrekk skal gjennomføres i november eller desember. Dette kan være fornuftig å planlegge i god tid før lønninger skal kjøres for november.

Les mer

Valgfritt om halvt skattetrekk foretas i november eller desember

Arbeidsgiver med månedlige lønnsutbetalinger kan nå velge om halvt skattetrekk skal gjennomføres i november eller desember. Dette kan være fornuftig å planlegge i god tid før lønninger skal kjøres for november.

Les mer

Valgfritt om halvt skattetrekk foretas i november eller desember

Arbeidsgiver med månedlige lønnsutbetalinger kan nå velge om halvt skattetrekk skal gjennomføres i november eller desember. Dette kan være fornuftig å planlegge i god tid før lønninger skal kjøres for november.

Les mer

Utvidet fagsupport

Det nærmer seg innleveringsfrist for selvangivelsen for næringsdrivende. I den forbindelse har Regnskap Norge utvidet telefontiden for fagsupport.

Les mer

Utvidet fagsupport

Det nærmer seg innleveringsfrist for selvangivelsen for næringsdrivende. I den forbindelse har Regnskap Norge utvidet telefontiden for fagsupport.

Les mer

Regnskapsførers rolle i samarbeidet mellom regnskapsfører og systemleverandører

Regnskapssystemene blir styrket med bedre funksjonalitet, mer automatisering og fleksible protokoller for god integrasjon med andre systemer. Rutinemessige oppgaver vil etterhvert overtas av automatikken. Hva er regnskapsførers rolle i denne utviklingen? Er det naturlig at systemleverandørene eier både de faglige og systemmessige problemstillingene, eller er det naturlig å finne et godt samarbeid mellom systemleverandører og regnskapsførere?

Les mer

Regnskapsførers rolle i samarbeidet mellom regnskapsfører og systemleverandører

Regnskapssystemene blir styrket med bedre funksjonalitet, mer automatisering og fleksible protokoller for god integrasjon med andre systemer. Rutinemessige oppgaver vil etterhvert overtas av automatikken. Hva er regnskapsførers rolle i denne utviklingen? Er det naturlig at systemleverandørene eier både de faglige og systemmessige problemstillingene, eller er det naturlig å finne et godt samarbeid mellom systemleverandører og regnskapsførere?

Les mer

Er du med på endringsreisen eller venter du til du blir styrt av endringene?

Teknologidirektør i Microsoft, Shahzad Rana, er en av fordragsholdere under Årsmøtet i Trondheim 15.–17. juni.

Les mer

Er du med på endringsreisen eller venter du til du blir styrt av endringene?

Teknologidirektør i Microsoft, Shahzad Rana, er en av fordragsholdere under Årsmøtet i Trondheim 15.–17. juni.

Les mer

En ny revolusjon?

Den fjerde industrielle revolusjonen drives frem av det siste innen digital teknologi. Den vil påvirke bedrifter i et stadig raskere tempo og utfordre forretningsmodeller, endre konkurransesituasjonen, samt måten vi lever og jobber på.

Les mer

En ny revolusjon?

Den fjerde industrielle revolusjonen drives frem av det siste innen digital teknologi. Den vil påvirke bedrifter i et stadig raskere tempo og utfordre forretningsmodeller, endre konkurransesituasjonen, samt måten vi lever og jobber på.

Les mer

Skuffende om bokføring

Ny høring om endringer i bokføringsforskriften inneholder marginale forenklingsforslag. Vi hadde forventet mer.

Les mer

Skuffende om bokføring

Ny høring om endringer i bokføringsforskriften inneholder marginale forenklingsforslag. Vi hadde forventet mer.

Les mer

feil og mangler i a-meldinger sanksjoneres fra august

Etatenes fellesforvaltning starter med feil i a-meldinger for januar og fortsetter med etterfølgende måneder.

Les mer

Feil og mangler i a-meldinger sanksjoneres fra august

Etatenes fellesforvaltning starter med feil i a-meldinger for januar og fortsetter med etterfølgende måneder.

Les mer

Feil og mangler i a-meldinger sanksjoneres fra august

Etatenes fellesforvaltning starter med feil i a-meldinger for januar og fortsetter med etterfølgende måneder.

Les mer

Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?

Mange som søker om bruk av avvikende regnskapsår trenger ikke søke dispensasjon.

Les mer

Når må det sendes søknad om avvikende regnskapsår til Skattedirektoratet?

Mange som søker om bruk av avvikende regnskapsår trenger ikke søke dispensasjon.

Les mer

Siste utgave av Merverdiavgiftshåndboken

Merverdiavgiftshåndboken 12. utg 2016 er nå tilgjengelig på Skatteetaten.no.

Les mer

Siste utgave av Merverdiavgiftshåndboken

Merverdiavgiftshåndboken 12. utg 2016 er nå tilgjengelig på Skatteetaten.no.

Les mer

Fritak for uttaksmerverdiavgift for næringsmidler som gis bort på veldedig grunnlag ved bruk av Mellomledd

Næringsmidler som gis bort for utdeling på veldedig grunnlag fritas på visse vilkår for uttaksmerverdiavgift fra 1. juli 2016

Les mer

Næringsmidler som gis bort for utdeling på veldedig grunnlag fritas på visse vilkår for uttaksmerverdiavgift

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å frita næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag for uttaksmerverdiavgift. Regelverksendringen omfatter altså ikke direkte gaver til trengende – man må anvende et mellomledd.

Les mer

Næringsmidler som gis bort for utdeling på veldedig grunnlag fritas på visse vilkår for uttaksmerverdiavgift

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å frita næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag for uttaksmerverdiavgift. Regelverksendringen omfatter altså ikke direkte gaver til trengende – man må anvende et mellomledd.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2016

Onsdag 11. mai legger Regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Regnskap Norge kommenterer dette så snart vi har fått det til gjennomsyn.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2016

I revidert budsjett for 2016 er det fokus på todelingen i norsk økonomi. Flere næringer går som normalt, mens oljenæringen lider under lave oljepriser. Sør- og Vestlandet er rammet hardt, og tiltak som kan bidra til flere jobber i disse områdene er viktigst, mener regjeringen.

Les mer

Hvordan blir bokføringspliktige påvirket av kassasystemloven?

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017 må oppfylle kravene i kassasystemloven. Eksisterende kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes innen 1.1.2019.

Les mer

Hvordan blir bokføringspliktige påvirket av kassasystemloven?

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017 må oppfylle kravene i kassasystemloven. Eksisterende kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes innen 1.1.2019.

Les mer

Endringsprosess i et tomt basseng

I et tomt svømmebasseng på Sundvollen holder Veiby Økonomi workshop. Målet er å inspirere medarbeiderne og motivere til å tenke annerledes og utenfor boksen.

Les mer

Endringsprosess i et tomt basseng

I et tomt svømmebasseng på Sundvollen holder Veiby Økonomi workshop. Målet er å inspirere medarbeiderne og motivere til å tenke annerledes og utenfor boksen.

Les mer

Forliket om skattereformen består av 17 punkter

I tillegg til hvordan utbytte-, formues- og selskapsskatten skal bli de kommende årene, inneholder forliket flere punkter om hvordan skatteprovenyet skal sikres.

Les mer

Forliket om skattereformen består av 17 punkter

I tillegg til hvordan utbytte-, formues- og selskapsskatten skal bli de kommende årene, inneholder forliket flere punkter om hvordan skatteprovenyet skal sikres.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om bilbeskatning

OPPDATERT ARTIKKEL! I denne artikkelen kan du lese om de vanligste spørsmålene vi får om de nye bilbeskatningsreglene som gjelder fra 1. januar 2016. Artikkelen ble oppdatert 8. mai 2016.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om bilbeskatning

OPPDATERT ARTIKKEL! I denne artikkelen kan du lese om de vanligste spørsmålene vi får om de nye bilbeskatningsreglene som gjelder fra 1. januar 2016. Artikkelen ble oppdatert 8. mai 2016.

Les mer

Dagpenger til permitterte i fiskeindustrien

Permitterte i fiskeindustrien kan maksimalt motta dagpenger i 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Frem til 18. februar 2016 har kun meldeperioder (en fjortendagersperiode) hvor det har blitt utbetalt dagpenger, blitt medregnet i disse 52 ukene. Dette har vært feil praksis.

Les mer

Dagpenger til permitterte i fiskeindustrien

Permitterte i fiskeindustrien kan maksimalt motta dagpenger i 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Frem til 18. februar 2016 har kun meldeperioder (en fjortendagersperiode) hvor det har blitt utbetalt dagpenger, blitt medregnet i disse 52 ukene. Dette har vært feil praksis.

Les mer

Enklere å kombinere dagpenger med utdanning

Fra 1. mai 2016 er det større rom for å delta på opplæring/utdanning for arbeidsledige og permitterte. Nå er det mulig å delta på enkelte studiesamlinger på dagtid, og muligheten til å fortsette utdanning som er påbegynt før man blir arbeidsledig, er utvidet.

Les mer

Enklere å kombinere dagpenger med utdanning

Fra 1. mai 2016 er det større rom for å delta på opplæring/utdanning for arbeidsledige og permitterte. Nå er det mulig å delta på enkelte studiesamlinger på dagtid, og muligheten til å fortsette utdanning som er påbegynt før man blir arbeidsledig, er utvidet.

Les mer

Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autoriserte regnskapsførere

Tilsynsavgiften for 2015 er fastsatt til kr 1.681 pr autorisert regnskapsfører.

Les mer

Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autoriserte regnskapsførere

Tilsynsavgiften for 2015 er fastsatt til kr 1.681 pr autorisert regnskapsfører.

Les mer

Merverdiavgift ved omorganisering og overdragelse ved arv og gave

Merverdiavgiftsloven har ikke regler om kontinuitet slik som i skatte-, regnskaps- og selskapsretten. På merverdiavgiftrettens område er utgangspunktet at det ikke foreligger kontinuitet ved overføring av driftsmidler ved omdanning, fusjon og fisjon eller konserninterne overføringer.

Les mer

Merverdiavgift ved omorganisering og overdragelse ved arv og gave

Merverdiavgiftsloven har ikke regler om kontinuitet slik som i skatte-, regnskaps- og selskapsretten. På merverdiavgiftrettens område er utgangspunktet at det ikke foreligger kontinuitet ved overføring av driftsmidler ved omdanning, fusjon og fisjon eller konserninterne overføringer.

Les mer

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?

Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

Les mer

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?

Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om bilbeskatning

Med virkning fra 1. januar 2016 ble det innført flere nye regler som gjelder bilbeskatning. Regnskap Norge mottar mange henvendelser om praktiseringen av de nye reglene. I denne artikkelen kan du lese om de vanligste spørsmålene vi får, og våre svar på disse.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om bilbeskatning

Med virkning fra 1. januar 2016 ble det innført flere nye regler som gjelder bilbeskatning. Regnskap Norge mottar mange henvendelser om praktiseringen av de nye reglene. I denne artikkelen kan du lese om de vanligste spørsmålene vi får, og våre svar på disse.

Les mer

Har du personlige kunder som har mistet tilgang til Altinn?

Selvangivelsesfristen nærmer seg og mange opplever at tilgangen til Altinn via MinID er borte. For noen er løsningen enkel, for andre mer komplisert.

Les mer

Har du personlige kunder som har mistet tilgang til Altinn?

Selvangivelsesfristen nærmer seg og mange opplever at tilgangen til Altinn via MinID er borte. For noen er løsningen enkel, for andre mer komplisert.

Les mer

Finanstilsynet: Behov for grundigere vurdering av IKT-risiko

For svak risikovurdering er en av konklusjonene fra tematilsynet om IKT-risiko i regnskapsførerbransjen. En annen sentral konklusjon er at avtalene med systemleverandører må sikre regnskapsforetakenes interesser bedre.

Les mer

Stor pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere registrerte over 111 200 henvendelser i 2015. Det er merkbar økning i antall henvendelser knyttet til oppsigelse og permisjon.

Les mer

Skatteklagenemnda er oppnevnt

Den nye landsdekkende skatteklagenemnda er operativ fra 1. juli, og erstatter både de regionale og særskilte nemndene vi har i dag.

Les mer

Nå får økonomistudenter relevant arbeidserfaring som en del av utdanningen!

Fra og med denne høsten tilbyr Høgskolen i Molde studentene et nytt praksisfag med utplassering hos autoriserte regnskapsførerbedrifter.

Les mer

ERFA-gruppe initiativtaker til samarbeid med høyskole

Til høsten kan nyutdannede økonomistudenter få praksiserfaring gjennom utplassering i autoriserte regnskapsbedrifter.

Les mer

Test


Les mer

Skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass

Ved bilutleie via nettbasert markedsplass gjelder de ordinære regler for beskatning av inntekt fra utleie av løsøre. Utleieinntektene er skattefri dersom inntektene ikke overstiger kr 10 000 i inntektsåret.

Les mer

Den vanskelige samtalen

Har du noen gang opplevd at du burde ta en samtale med din medarbeider, men valgte å utsette det? Hva er grunnen til at du gjorde det spør Morten Nilsen fra Leading Edge.

Les mer

Sølv i håret gir gull på bunnlinjen

Det er en myte at alle vil pensjonere seg tidlig. Mange ønsker å jobbe lenge, bare de føler seg ønsket og verdsatt. Nå viser det seg at organisasjoner som klarer å bruke seniorenes kunnskap og kompetanse, blir rikt belønnet på bunnlinjen. Poenget er å ha en bevisst seniorstrategi forteller Agnes Bergo i Pengedoktoren.

Les mer

Tøff jakt på kapital for gründere og SMB

På de følgende sidene presenterer vi både offentlige og private aktører som kan bistå både gründere og etablerte SMB-bedrifter. Virkemiddelapparatet spenner vidt, men når det kommer til finansiell støtte ligger listen høyt. Har man en unik idé med et potensial til å kunne kommersialiseres er det likevel ikke umulig å få bistand. I 2015 ble det via Statsbudsjettet bevilget 5,5 milliarder kroner i såkalt horisontal budsjettstøtte. Det vil si støtte som ikke er øremerket spesielle næringer, som for eksempel jordbruk eller skipsfart. Støtten fordeles på områder som FoU, SMB og miljø/energi. I tillegg kommer privat kapital via blant annet såkornfond.

Les mer

Bør du som regnskapsfører sjekke ut hva Næringsrapport skatt er?

For de absolutt fleste regnskapsførere er ikke den nye tjenesten et alternativ til bruk av årsoppgjørssystem. Du bør likevel vurdere å gjøre deg kjent med tjenesten.

Les mer

Ikke lovlig å være uvitende

Det ligger mye god lærdom i andres utfordringer. Mediastormen rundt DNBs bistand med selskapsetableringer i skatteparadis har en side knyttet til risikostyring som er relevant også for regnskapsbransjen. Denne artikkelen setter søkelys på dette.

Les mer

Ektefeller til næringsdrivende behøver ikke søke utsettelse med selvangivelsen

Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist dersom ektefellen leverer selvangivelsen innen fristen for den næringsdrivende.

Les mer

Utleie av eiendom med 11 campinghytter til driftsselskap vurdert som kapitalinntekt

Bindende forhåndsuttalelse tar for seg om utleie av privat eid eiendom til heleid driftsselskap skal vurderes som næringsinntekt eller kapitalinntekt.

Les mer

Høring om momsfritak ved utdeling av mat til veldedige formål

Finansdepartementets forslag om at matvarer som gis bort til et veldedig formål skal få fritak for uttaksmerverdiavgift er nå ute på høring.

Les mer

Næringsrapport skatt erstatter næringsoppgaven og 8 andre ligningsskjemaer

Den nye måten å rapportere næringsinntekt på er en innleveringsmetode for personlig næringsdrivende og AS som leverer selvangivelsen uten profesjonell bistand.

Les mer

Næringsrapport skatt erstatter næringsoppgaven og åtte andre ligningsskjemaer

Den nye måten å rapportere næringsinntekt på er en innleveringsmetode for personlig næringsdrivende og AS som leverer selvangivelsen uten profesjonell bistand.

Les mer

Næringsrapport skatt erstatter næringsoppgaven og 8 andre ligningsskjemaer

Den nye måten å rapportere næringsinntekt på er en innleveringsmetode for personlig næringsdrivende og AS som leverer selvangivelsen uten profesjonell bistand.

Les mer

Hva kan bostyrer kreve utlevert fra regnskapsfører?

Bostyrer er oppnevnt av det offentlige, og har som oppgave å rydde opp i boet når en virksomhet går konkurs. Men hvordan bør regnskapsfører samarbeide med bostyrer, og hvilke rettigheter og plikter har regnskapsfører?

Les mer

Hva kan bostyrer kreve utlevert fra regnskapsfører?

Bostyrer er oppnevnt av det offentlige, og har som oppgave å rydde opp i boet når en virksomhet går konkurs. Men hvordan bør regnskapsfører samarbeide med bostyrer, og hvilke rettigheter og plikter har regnskapsfører?

Les mer

Forskrift nr. 117 - Endring ved innføring av avgiftsplikt på utleie av fritidseiendommer

Finansdepartementet har endret forskrift nr. 117, slik at utleie av fritidseiendommer til avgiftspliktige næringsdrivende som omsetter overnattingstjenester, kan omfattes av registreringsordningen.

Les mer

Avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester - alternativ behandling

Registrering i utøverregisteret for alternative behandlere blir en forutsetning for at alternative behandlingstjenester kan omsettes uten merverdiavgift.

Les mer

Det skatterettslige rentebegrepet

Skattedirektoratet har blant annet som følge av rentebegrensningsregelen vurdert hvilke låneomkostninger som skal anses som renter av gjeld.

Les mer

Det skatterettslige rentebegrepet

Skattedirektoratet har blant annet som følge av rentebegrensningsregelen vurdert hvilke låneomkostninger som skal anses som renter av gjeld.

Les mer

Det skatterettslige rentebegrepet

Skattedirektoratet har blant annet som følge av rentebegrensningsregelen vurdert hvilke låneomkostninger som skal anses som renter av gjeld.

Les mer

Pålagt ved dom å benytte autorisert regnskapsfører i fem år

Domstolen ila bruk av autorisert regnskapsfører som betingelse for å utøve næringsvirksomhet.

Les mer

Forhåndsutfylte selvangivelser er nå tilgjengelig for nedlasting i årsoppgjørssystemer

I Altinn kommer ikke selvangivelsene før 31. mars.

Les mer

Forhåndsutfylte selvangivelser er nå tilgjengelig for nedlasting i årsoppgjørssystemer

I Altinn kommer ikke selvangivelsene før 31. mars.

Les mer

Pålagt ved dom å benytte autorisert regnskapsfører i fem år

Domstolen ila bruk av autorisert regnskapsfører som betingelse for å utøve næringsvirksomhet.

Les mer

Forhåndsutfylte selvangivelser er nå tilgjengelig for nedlasting i årsoppgjørssystemer

I Altinn kommer ikke selvangivelsene før 31. mars.

Les mer

Åpningstider påsken 2016

Med utsikter til strålende sol og flott vintervær ønsker vi deg en riktig god påske. I påskeuken har vi ordinær åpningstid mandag og tirsdag, men stenger klokken 12.00 på onsdag.

Les mer

Åpningstider påsken 2016

Med utsikter til strålende sol og flott vintervær ønsker vi deg en riktig god påske. I påskeuken har vi ordinær åpningstid mandag og tirsdag, men stenger klokken 12.00 på onsdag.

Les mer

Pålagt ved dom å benytte autorisert regnskapsfører i fem år

Domstolen ila bruk av autorisert regnskapsfører som betingelse for å utøve næringsvirksomhet

Les mer

Standard dataformat endelig klar i første versjon

Regnskap Norge har siden 2010 jobbet med å få på plass et standard dataformat i Norge. Denne uken ble første versjon klar.

Les mer

Standard dataformat endelig klar i første versjon

Regnskap Norge har siden 2010 jobbet med å få på plass et standard dataformat i Norge. Denne uken ble første versjon klar.

Les mer

Utleie av næringslokale på 660 kvm ble ikke vurdert som virksomhet i skattemessig forstand

BFU 14/2015 er et eksempel på at grensen på 500 kvm fra ligningspraksis ikke er absolutt. Skattyter leide også ut leilighet og hadde styreverv i næringseiendommens sameie.

Les mer

Liten aktivitet knyttet til utleie av næringslokale på 660 kvm ble ikke vurdert som virksomhet i skattemessig forstand

BFU 14/2015 er et eksempel på at grensen på 500 kvm fra ligningspraksis ikke er absolutt. Til vurderingen hører også med utleie av leilighet og styreverv.

Les mer

Utleie av næringslokale på 660 kvm ble ikke vurdert som virksomhet i skattemessig forstand

BFU 14/2015 er et eksempel på at grensen på 500 kvm fra ligningspraksis ikke er absolutt. Skattyter leide også ut leilighet og hadde styreverv i næringseiendommens sameie.

Les mer

Skatteetaten erstatningsansvarlig for feil i bindende forhåndsuttalelse

Skatt sør hadde «feilvurdert» rettskildene, men Skattedirektoratet ville ikke karakterisere vurderingen som uaktsom. Sivilombudsmannen kom til motsatt konklusjon.

Les mer

Skatteetaten erstatningsansvarlig for feil i bindende forhåndsuttalelse

Skatt sør hadde «feilvurdert» rettskildene, men Skattedirektoratet ville ikke karakterisere vurderingen som uaktsom. Sivilombudsmannen kom til motsatt konklusjon.

Les mer

10 regnskapsførere fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2015

I Finanstilsynets årsmelding orienteres det særskilt om pliktene og ansvaret som påhviler daglig leder i regnskapsførerselskap.

Les mer

10 regnskapsførere fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2015

I Finanstilsynets årsmelding orienteres det særskilt om pliktene og ansvaret som påhviler daglig leder i regnskapsførerselskap.

Les mer

Forhåndsutfylt selvangivelse tilgjengelig 31. mars

Hvis alt går etter planen blir "prefill-data" tilgjengelig for årsoppgjørssystemene neste uke.

Les mer

Forhåndsutfylt selvangivelse tilgjengelig 31. mars

Hvis alt går etter planen blir "prefill-data" tilgjengelig for årsoppgjørssystemene neste uke.

Les mer

Fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til interne bedriftshelsetjenester

Skattedirektoratets ga 22. februar 2016 følgende prinsipputtalelse til Skatt øst:

Les mer

Mva-fritak på elektroniske nyhetstjenester

Det er gitt en ny bestemmelse i merverdiavgiftsloven § 6-2 om fritak for elektroniske nyhetstjenester, med tilhørende forskrift. Fritaket trådte i kraft 1. mars 2016 og Skattedirektoratet har utarbeidet følgende fellesskriv til skattekontorene:

Les mer

Fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til interne bedriftshelsetjenester

Skattedirektoratets ga 22. februar 2016 følgende prinsipputtalelse til Skatt øst:

Les mer

Utbytte til holdingselskap risikerer å bli omklassifisert til lønn hos eier

Spørsmålet er om utbetalingen kommer som følge av at mottaker er eier, eller om utbetalingen er foranlediget av arbeidsinnsats. Problemstillingen er aktualisert etter en domskommentar.

Les mer

Omgåelsesregel i skatteretten på høring

I NOU 2016:5 foreslås å innføre både objektivt og subjektivt vilkår ved innføring av lovfestet omgåelsesregel.

Les mer

Fortolkningsuttalelse om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap

Uttalelsen tar for seg blant annet forholdet til sikkerhetsstillelse fra nærstående part, fusjoner og fremføring.

Les mer

Hva med regnskapshonoraret når kunden går konkurs?

Det er ikke uvanlig at regnskapsfører har penger til gode hos kunden når denne går konkurs. Dette til tross for at regnskapsfører er nærmest til å se at kunden nærmer seg «stupet». Når regnskapshonoraret ikke blir fortløpende betalt, øker faren for at også regnskapsfører kan tape penger. Og hvordan er det med regnskapshonorar betalt rett før konkursen, står disse seg, eller er det fare for...

Les mer

Skog som virksomhet - retningslinjer

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om vilkårene for vurdering av virksomhet innen skogsdrift.

Les mer

Ny skatteforvaltningslov er til behandling i finanskomiteen

Saksbehandlings- og sanksjonsreglene for skatte og avgiftssaker påvirker regnskapsbransjen og deres kunder i betydelig grad. Av den grunn har Regnskap Norge brukt betydelige ressursser på denne saken.

Les mer

Forbud mot dobbeltbeskatning ved tilbakebetaling av ulovlig utbytte

Tilbakebetaling skal behandles som innbetalt kapital.

Les mer

Forbud mot dobbeltbeskatning når aksjonær skattlegges for beløp tilfalt selskap

Beløpet behandles som innbetalt kapital.

Les mer

Forbud mot dobbeltbeskatning ved interessefellesskap

Forhøyelse av inntekt hos en part skal som utgangspunkt få tilsvarende endring hos den annen part. Uformelt innskudd i selskap påvirker ikke inngangsverdien.

Les mer

Merkevarenes nye slagmark

Her følger en artikkel fra Brandlab AS - et konsulentselskap innen merkevare og kommunikasjon, som har bistått Regnskap Norge ifm. merkevarestrategi og ny visuell profil. Artikkelen er skrevet av Monna Nordhagen, partner og merkevarespesialist i selskapet. Fra å konkurrere med lokale merkevarer i velkjente og stabile bransjer blir alle merkevarer nå utfordret av globale aktører, som også...

Les mer

Boenheter forbundet sammen med garasje ikke godkjent som tomannsbolig

I bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at utleie og realisasjon av utleid boenhet er skattepliktig.

Les mer

Ny versjon av KS Komplett, 2016-1 er klar for nedlasting

Mange sentrale endringer er foretatt i kapittel 3 og 7.

Les mer

Nye regler om midlertidig ansettelser og konkurransebegrensende regler

Betydelige og viktige endringer i arbeidsmiljøloven gjør det nødvendig for mange arbeidsgivere både i og utenfor regnskapsbransjen å endre arbeidsavtalene til daglig ledere og andre ansatte.

Les mer

KS Komplett er oppdatert med nye regler om midlertidig ansettelser og konkurransebegrensende regler

Betydelige og viktige endringer i arbeidsmiljøloven gjør det nødvendig for mange arbeidsgivere både i og utenfor regnskapsbransjen å endre arbeidsavtalene til daglig ledere og andre ansatte.

Les mer

Pintell som en støtte i årsoppgjøret

Regnskap Norges rådgivningsplattform Pintell.no har flere veiledere som kan støtte deg og din kunde i utarbeidelsen av årsoppgjøret. Se nærmere nedenfor om de mest aktuelle veiledere for årsoppgjørsperioden.

Les mer

Husk frist 1. juli for å justere bedriftsintern aldersgrense

Ny aldersgrense på 70 år må innføres innen 1. juli. Hvis ikke blir aldersgrensen 72 år.

Les mer

Færre hvitvaskingsmeldinger til Økokrim fra regnskapsførere i 2015

Antallet er relativt stabilt, men 46 MT-meldinger er det laveste antallet siste fem år.

Les mer

Beregning av personinntekt ved salg av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk før 2016

Gevinst av salg av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk som er innvunnet før 1. januar 2016 skal inngå i beregningsgrunnlaget for personinntekt selv om deler av gevinsten tidfestes senere.

Les mer

Privacy Shield erstatter Safe Harbour-avtalen for overføring av personopplysninger til USA

Etter Safe Harbour-dommen i 2015 har det vært unntakstilstand for de som har overført personopplysninger til USA. Nå er et nytt rammeverk på plass.

Les mer

Betalingsfrist for skattetrekk i lottoppgjør for 2015 utbetalt i 2016 er 15. mars

Rentekrav fra skatteoppkrever kan kreves frafalt.

Les mer

Betalingsfrist for skattetrekk i lottoppgjør for 2015, utbetalt i 2016, er 15. mars

Rentekrav fra skatteoppkrever kan kreves frafalt.

Les mer

Kontroll av årsoppgjør og ligningsskjemaer

Utarbeidelse av ligningsskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag hvor dette inngår. Har vi i oppdragsavtalen avtalt at vi skal utarbeide dette for kunden har vi også et ansvar for at dette blir korrekt

Les mer

Utvalg skal vurdere om mindre stiftelser skal ha regnskaps- og revisjonsplikt

Et nytt utvalg skal gå gjennom stiftelsesloven. Målet er at reglene skal være tilpasset dagens stiftelser.

Les mer

Slutt på dispensasjoner fra plikten til å foreta forskuddstrekk i styrehonorarer etc. til ansatte advokater

Skattedirektoratet endrer praksis fra og med 2016.

Les mer

Delegering av roller og rettigheter blir enklere i ny Altinn-versjon

Den nye versjonen inneholder store nyheter, og lanseres i uke 7.

Les mer

Forskrift fastsatt om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Unntakene utvides med blant annet kreditt under kr 100.000, dersom kreditten innfris innen 60 dager.

Les mer

Fratrådt regnskapsfører fjernes som rolle i Enhetsregisteret

Ved melding om egenfratreden på regnskapsfører fjernes opplysningen om regnskapsfører.

Les mer

Abonnement på kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Gratistjeneste fra Brønnøysundregistrene gir deg mulighet til å få daglige oppdateringer på kunngjøringer om kunder og leverandører.

Les mer

Ny forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn

Forskriften erstatter i stor grad tidligere etablert praksis.

Les mer

Frist for levering av a-melding for lottoppgjør er satt til 20. februar

Fristen gjelder allerede for lottoppgjøret 2015.

Les mer

Kortere frist for å levere årsregnskap til Regnskapsregisteret

Etter flere år med overgangsordning, er vi i år tilbake til gammel ordning om å levere årsregnskap innen fristen 31. juli.

Les mer

Ny landsdekkende klagenemndsordning trer i kraft 1. juli

Medlemmene av nemnda må ha bakgrunn som jurist, revisor eller økonom med mastergrad.

Les mer

Slik blir den 4. industrielle revolusjon

Gjennom en rekke medieoppslag og lederkonferanser tegnes det et dystert bilde: arbeidsledigheten stiger, omstillingen av næringslivet må skje fortere, oljeprisen har nådd nye bunnivå, og produktiviteten må bedres.

Les mer

Feil i merverdiavgiftsloven § 9-1

Regnskap Norge har skrevet brev til Finansdepartementet hvor vi opplyser om feilen og foreslår at det utarbeides en oversikt over merverdiavgiftslovens henvisninger for å unngå feil ved lovendringer

Les mer

Regnskap Norge bidrar til aksjelovutvalg

Aksjeloven krever at revisor må attestere og bekrefte en rekke forhold. Regnskap Norge og NHO ønsker forenklinger når loven nå skal revideres.

Les mer

Nytt utvalg skal vurdere forenklinger i aksjelovgivningen

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg på fem som skal gå gjennom aksjeloven. Målet er en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.15

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.15.

Les mer

Overskuddsmasse som vederlag i byggebransjen er mva-pliktig

Ved bytte av varer eller tjenester skal hver ytelse ha separat mva-beregning, jfr mval § 4-3. Man kan følgelig ikke redusere vederlaget på en ytelse som helt eller delvis gjøres opp med en annen ytelse.

Les mer

Gaver/pengestøtte til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag

En gave kan være så nært knyttet til en arbeidsinnsats at den skal skattlegges som lønnsinntekt.

Les mer

Lønnsinnberetning av drikkepenger/tips

Inntil videre er det trekk-, innberetnings- og arbeidsgiveravgiftsplikt kun for drikkepenger til prosentlønnet serveringspersonale.

Les mer

Endring av skatteregler og skattesatser 2016 - rapportering i a-ordningen

Skatteetaten med uttalelse om periodisering og rapportering av bilgodtgjørelse, administrativ forpleining og sluttvederlag. I tillegg omtales nye AGA-regler for ambulerende virksomhet.

Les mer

Høring - betalingsoppdrag inn i god regnskapsføringsskikk

Bransjestandardutvalget har sendt på høring utkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Endringene knytter seg i hovedsak til at betalingsoppdrag foreslås inntatt som oppdragsområde i standarden.

Les mer

26.706 nye aksjeselskap i 2015

Det ble registrert 36.960 nye enkeltpersonforetak.

Les mer

Arbeidstilsynet oppretter arbeidstidsenhet

Fra 1. januar 2016 skal alle søknader om arbeidstidsordninger behandles av en nyopprettet nasjonal enhet - Arbeidstidsenheten.

Les mer

Har du kunder som er registrert med din kontaktinformasjon? I så fall kan du miste tilgang til blant annet Altinn

Difi har satt i gang en ryddeaksjon. 21. februar slettes personer som deler kontaktopplysninger med fem eller flere personer i kontaktregisteret.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om utbytteskatt på aksjonærlån

Fra 7. oktober 2015 er det utbytteskatt på lån til personlig aksjonær. Artikkelen er oppdatert med et tolvte spørsmål, som omhandler lån tatt opp i annet selskap enn der låntaker er aksjonær, typisk datterselskap til holdingselskap.

Les mer

Statsbudsjettet 2016. Endringer i merverdiavgiftsloven/Stortingets vedtak om merverdiavgift

Pliktig elektronisk levering av merverdiavgiftsoppgaven fra 1. januar 2016. Lav mva-sats økes fra 8 til 10 prosent. Andre aktuelle nyheter.

Les mer

Antall kundebedrifter falt med 0,2 prosent i desember

I følge vår oppdragsmengdestatistikk for desember falt antall kundebedrifter med 894 sammenlignet med november. Fra 2014 til 2015 har likevel oppdragsmengden økt med 3,5 prosent, landet sett under ett.

Les mer

Aksjonærregisteroppgaven 2015

I denne artikkelen får du noen innspill til forhold det er viktig å være spesielt oppmerksom på ved utfylling av oppgaven, og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg å fylle ut oppgavene riktig.

Les mer

Forskrift om krav til kassasystem er vedtatt

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017 må oppfylle kravene. Eksisterende kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes innen 1.1.2019.

Les mer

Nå kommer langt bedre tilbakemeldinger på innleverte aksjonærregisteroppgaver

Meldingene vil nå vise hvem meldingen gjelder og om oppgaven er godkjent eller inneholder feil.

Les mer

Skattedirektoratets melding om forskuddsutskrivingen for 2016

Meldingen redegjør for grunnlaget for forskuddsutskrivingen, og tar for seg en rekke endringer på skatteområdet for 2016. I tillegg omtales praktiske forhold knyttet til utstedelse av skattekort, blant annet for utenlandske statsborgere.

Les mer

Kunngjøringer om skattetrekket 2016

Årets kunngjøringer om skattetrekk og skattekort omtaler flere viktige endringer.

Les mer

Åpningstider julen 2015

Vi gjør oppmerksom på at Regnskap Norge har redusert bemanning i romjulen. Åpningstider mandag 28.12 til onsdag 30.12 er fra kl. 10 til 14.

Les mer

A-melding (A01) fra skattefri institusjon: Innberetning av lønn som ikke overstiger kr 8.000 må korrigeres

Skatteetaten klarer ikke fjerne skattefrie beløp over kr 1.000 fra selvangivelsen. Dette gjelder likevel ikke når lønnen er angitt som lønn fra veldedig eller allmennyttig organisasjon. OPPDATERT NYHET 05.01.16.

Les mer

A-melding fra skattefri institusjon: Innberetning av lønn som ikke overstiger kr 8.000 må korrigeres

Skatteetaten klarer ikke fjerne skattefrie beløp over kr 1.000 fra selvangivelsen.

Les mer

Hvordan levere den nye oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted"

Oppgaven erstatter den gamle 401-koden i lønns- og trekkoppgavene, og har frist 15. februar.

Les mer

Hvordan avstemme arbeidsgiveravgiften i praksis

I denne artikkelen viser vi hvordan avstemmingsskjema for arbeidsgiveravgift i KS Komplett skal fylles ut.

Les mer

Snart 8 000 medlemmer

Her følger siste utvikling i antall medlemmer. Tallene er per 22. desember og vi kommer tilbake med endelige tall for 2015 i årsmeldingen.

Les mer

Regelendringer fra 1. januar 2016

Finansdepartementet har publisert årets oversikt over viktige regelendringer.

Les mer

Årsoppgjøret for 2015 - behov for overtidsdispensasjon?

Årsoppgjøret står for døren, og behovet for å jobbe utover normalarbeidstid øker. Har ditt firma vurdert om dere må søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene?

Les mer

Åpningstider julen 2015

Vi gjør oppmerksom på at Regnskap Norge har redusert bemanning i romjulen. Åpningstider mandag 28.12 til onsdag 30.12 er fra kl. 10 til 14.

Les mer

Rapportering og korrigering i a-ordningen

Skattedirektoratet har for 2015 besluttet at opplysningspliktige som feilaktig har rapportert "negative" forskuddstrekk på personnivå i enkelte kalendermåneder ikke skal følges opp av skatteoppkreverne.

Les mer

Endelig frist for levering av a-melding for lottoppgjør ikke avklart

Inntil videre gjelder ordinære frister for a-melding og betaling forskuddstrekk.

Les mer

Økning av MVA-sats fra 8 % til 10 % - avgiftsmessig behandling av forskuddsfakturering

Skattedirektoratet med uttalelse om hvilken sats som skal innberettes ved kjøp av periodebillett transport, sesongkort idrettsarrangementer mv.

Les mer

Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

Ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tollvesenet overføres til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten alle innkrevings-, fastsettings- og etterkontrollsoppgaver.

Les mer

Kan du tenke deg å være medlem av den nye Skatteklagenemnda?

Klageordningen for skatt og merverdiavgift blir ny. Fra 1. juli får vi en landsdekkende nemnd.

Les mer

Nye regler om fordelsbeskatning av yrkesbiler fra 1. januar 2016

Dagens regler om beskatning av yrkesbiler er i stor grad skjønnsmessige og har i praksis vært vanskelige å etterleve for skattytere. De nye reglene innebærer forenklinger på flere områder og skaper i større grad forutsigbarhet enn dagens regler.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om utbytteskatt på aksjonærlån

Fra 7. oktober 2015 er det utbytteskatt på lån til personlig aksjonær.

Les mer

Forsinkelsesrenten settes ned til 8,75 prosent fra 1. januar 2016

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2016.

Les mer

Sandra Riise blir leder i Regelrådet

Det er en glede å kunne meddele at Regjeringen har oppnevnt vår administrerende direktør til leder av det nyopprettede rådet.

Les mer

Forslag til skatteforvaltningslov fremlagt

Forslaget innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov, og erstatter ligningsloven og forvaltningsbestemmelser i blant annet mva-loven.

Les mer

Nye roller i Altinn for regnskapsførere og revisorer

For regnskapsførere opprettes tre særskilte roller, henholdsvis med og uten signeringsrett og egen rolle begrenset til lønnsrelaterte tjenester.

Les mer

Finansministeren stanser innkrevingen av tilleggsskatt med umiddelbar virkning

Tilleggsskatt skal ikke kunne kreves inn før klagefrist er utløpt eller søksmål er avsluttet.

Les mer

Profesjonsansvarsforsikringen - hvordan unngå å komme i ansvar

Fra 1. januar 2015 overtok Tryg Forsikring den kollektive dekningen av profesjonsansvarsforsikringen for medlemmer av Regnskap Norge. Tryg har lang erfaring med alle typer profesjonsansvar, og ønsker å gi Regnskap Norge sine medlemmer den beste forsikringen innenfor regnskapsførers virksomhet. Her følger noen tips til hvordan medlemmer kan unngå å komme i ansvar. Av Beate Vesterås, advokat, TRY...

Les mer

Julebord og skatteplikt

Kan arbeidsgiver dekke julebord uten at de ansatte skattlegges?

Les mer

Julegaver til ansatte og skatteplikt

Hva kan man gi i gave til ansatte for å unngå skatteplikt?

Les mer

Angivelse av ytelsens art i salgsdokumenter

Bokføringsforskriften bestemmer at salgsdokumenter skal angi ytelsens art, altså hva som er levert. Hvilke krav stilles egentlig til denne informasjonen?

Les mer

Skattekort for 2016 tilgjengelige fra 15. desember

Fra samme tidspunkt sendes skattetrekksmeldinger ut til arbeidstakerne.

Les mer

Skattekort for 2016 tilgjengelig fra 15. desember

Fra samme tidspunkt sendes skattetrekksmeldinger ut til arbeidstakerne.

Les mer

Bokføringsstandardstyret avvikles sommeren 2016

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse har besluttet å avvikle Bokføringsstandardstyret fra sommeren 2016. Bakgrunnen er at Bokføringsstandardstyret snart har løst alle innkomne problemstillinger, og at tilstrømningen av saker er sterkt redusert.

Les mer

Merverdiavgift og omregistreringsavgift for tunge kjøretøy

Reglene om mva og omregistreringsavgift er sammenvevet og det kan by på utfordringer å forklare regelverket for kunden. Vi håper tabelloversikten vi har laget nedenfor, med hjemler og lenker til rettskildene, vil bidra til å gjøre arbeidet lettere.

Les mer

Er tiden inne for styrebehandling av risikosituasjonen?

Husk at risikostyringsforskriften krever årlig gjennomgang.

Les mer

Etablerer nasjonalt register for offentlig støtte

Registeret skal sikre at det ikke gis ulovlig statsstøtte til virksomheter.

Les mer

Sykepengegrunnlaget for personer som har inntekt både som frilanser og selvstendig næringsdrivende endres

Reglene samkjøres med de mer gunstige reglene som gjelder for arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt.

Les mer

I budsjettforliket for 2016 settes skattefri sats for bilgodtgjørelse ned til kr 3,80 pr km

Fortsatt skattefrihet ved salg av landbrukseiendom innad i familien. Derimot blir det skatteplikt på sluttvederlag.

Les mer

Ingen sanksjonering av for sent innkomne a-meldinger for desember 2015, som leveres i løpet av januar 2016

Det er ikke hjemmel for fristforlengelse, men Skattedirektoratet igangsetter ikke sanksjonering.

Les mer

Vi lanserer oppdragsmengdeindeksen (OMI)

OMI måler hvor stor andel av regnskapsbransjen som opplever vekst, reduksjon eller ingen endring i oppdragsmengden. Den presenteres i form av en indeksverdi mellom 0 og 100.

Les mer

Ta strømmen med deg!

Nå får du muligheten til å kjøpe en av markedets kraftigste powerbank. Dette er et mobilt nødbatteri som gir deg ekstra strøm når du trenger det til din mobiltelefon, nettbrett, mP3-pillere, digital kameraer, o.l.

Les mer

Begrensninger i kompensasjon for merverdiavgift - Kulturhus m.v.

Skatteetaten har publisert informasjon om begrensningene i regelverket for mva-kompensasjon. Informasjonen gis parallellt med at Skatteetaten krever tilbakebetalt 550 millioner kroner fra to kulturhus i Stavanger og Kristiansand.

Les mer

BankID på mobil klar for ID-porten

Dette gjør det enklere for mange å logge inn i Altinn.

Les mer

Forslag om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Reiseforskudd på inntil kr 50.000 og lån til ansatte med små aksjeposter foreslås unntatt utbyttebeskatning.

Les mer

Nærmere presisering om deling av inngående saldo i saldogruppe C for 2015

Kjøretøy som både er kjøpt og solgt i perioden 2010 - 2014 skal ikke verdsettes særskilt.

Les mer

Tips til effektiv markedsføring på nett

At tradisjonelle medier mister markedsandeler er ingen nyhet, men likevel er det fortsatt mange bedrifter som er trege med å flytte fokuset over til digital markedsføring.

Les mer

Takseringsregler for 2015

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2015

Les mer

Flytting av oppgaver fra Tollvesenet til Skatteetaten nærmer seg

Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten ansvaret for alle innkrevingsoppgaver.

Les mer

Viktige utviklingstrekk i regnskapsbransjen!

Nå har vi publisert bransjerapporten 2014. Her finner du blant annet oversikt over hvor mye bransjen omsatte for i fjor, og hvordan prisene utviklet seg.

Les mer

Kritikk av Brønnøysundregistrenes bøtleggingspraksis.

Regnskap Norge er kritiske til Brønnøysundregistrenes bøteleggingspraksis. Den virker tilfeldig. For næringsdrivende som får høye bøter oppleves dette som straff.

Les mer

Kritikk av Brønnøysundregistrenes bøteleggingspraksis

Regnskap Norge er kritiske til Brønnøysundregistrenes bøteleggingspraksis. Den virker tilfeldig. For næringsdrivende som får høye bøter oppleves dette som straff.

Les mer

Frivillig å velge halvt skattetrekk i november i stedet for desember

Endelig imøtekommes vi med at det må være frivillig om halvt skattetrekk før jul gjennomføres i november eller desember.

Les mer

Ingen fradragsrett for mva på mat og annen naturalavlønning til innleid personell

Skattedirektoratet har funnet det nødvendig å presisere rettstilstanden i en prinsipputtalelse av 30. september 2015

Les mer

Husk skjemafristen 9. november om IKT-risiko i regnskapsførerselskaper

Har du ikke startet skjemautfyllingen, må du starte snarest.

Les mer

Saldogruppe c skal fra 2015 deles og bli saldogruppe c1 (varebiler mv) og c2 (vogntog mv)

Vogntog, lastebiler og busser får fra 2015 forhøyet avskrivningssats på 22 %.

Les mer

Stiftelse av AS med enkle forhold mulig i Altinn

Tjenesten markedsføres som en forenkling, men for brukere av fagsystemer på området er det lite eller ingenting å hente av effektivitetsgevinster.

Les mer

AS for sene med å velge revisor når vilkår for fravalg ikke lenger er til stede

Styret er pålagt å sørge for valg av revisor straks det er kjent at vilkårene for fritak ikke lenger er til stede. Mange tror de kan drøye valg av revisor. Dette er en misforståelse som i verste fall kan føre til tvangsoppløsning av selskapet.

Les mer

AS for sene med å velge revisor når vilkår for fravalg ikke lenger er til stede

Styret er pålagt å sørge for valg av revisor straks det er kjent at vilkårene for fritak ikke lenger er til stede. Mange tror de kan drøye valg av revisor. Dette er en misforståelse som i verste fall kan føre til tvangsoppløsning av selskapet.

Les mer

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet endres midlertidig fra 2016

I 2016 vil ikke ambulerende virksomheter kunne benytte lavere avgiftssats enn den som gjelder der virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Les mer

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet endres midlertidig fra 2016

I 2016 vil ikke ambulerende virksomheter kunne benytte lavere avgiftssats enn den som gjelder der virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Les mer

Rapport over innrapportert lønn og skattetrekk tilgjengelig i Altinn

Den nye innsynstjenesten gir arbeidstakere mulighet til å kontrollere hva arbeidsgiver har innrapportert av lønn og ikke minst skattetrekk.

Les mer

Rapport over innrapportert lønn og skattetrekk tilgjengelig i Altinn

Den nye innsynstjenesten gir arbeidstakere mulighet til å kontrollere hva arbeidsgiver har innrapportert av lønn og ikke minst skattetrekk.

Les mer

Finanstilsynets tematilsyn IKT - En veiledning for medlemmer av Regnskap Norge

Finanstilsynets tematilsyn rundt IKT-bruk i bransjen gjennomføres ved at alle autoriserte regnskapsførerselskaper skal besvare spørsmål knyttet til sin IKT-virksomhet. Skjemaet finnes i Altinn i perioden fra 7.10.15 til 9.11.15.

Les mer

A-meldinger for 2016 kan først sendes inn etter nyttår

Tjenesten som åpner for å sende inn to måneder frem i tid, gjelder ikke ved overgang til nytt år.

Les mer

A-meldinger for 2016 kan først sendes inn etter nyttår

Tjenesten som åpner for å sende inn to måneder frem i tid, gjelder ikke ved overgang til nytt år.

Les mer

Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt?

Kan det være lønnsomt å kjøpe private eiendeler som hytter, båter, leiligheter o.l i selskapet? Eller er det forbundet med skatte- og avgiftsmessige problemer? Dersom du skal bruke dette privat er det svært ugunstig å eie det gjennom et aksjeselskap. Har du fritidsbåt i selskapet er det nærmest å be om bokettersyn forteller Svein Harald Wiik. Investeringsselskap reiser en rekke privatøkonomiske...

Les mer

Finanstilsynets tematilsyn IKT - Gjelder ikke for ENK

Finanstilsynets IKT tematilsyn gjelder ikke for de som er organisert som ENK.

Les mer

Finanstilsynets tematilsyn IKT - Gjelder ikke for ENK

Finanstilsynets IKT tematilsyn gjelder ikke for de som er organisert som ENK.

Les mer

Regjeringen foreslår utbytteskatt på lån til personlig aksjonær

Fra og med 7. oktober i år vil det bli lite aktuelt å ta opp nye lån fra eget selskap.

Les mer

Regjeringen foreslår utbytteskatt på lån til personlig aksjonær

Fra og med 7. oktober i år vil det bli lite aktuelt å ta opp nye lån fra eget selskap.

Les mer

Regjeringens forslag til aksjonærbeskatning 2016

Regjeringens budsjettforslag innebærer ingen store overraskelser med hensyn til utbytteskatt slik en del fryktet. I forslaget som nå er fremlagt foreslås det at utbytte beskattes med 25%, men at grunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,15.

Les mer

Regjeringens forslag til aksjonærbeskatning 2016

Regjeringens budsjettforslag innebærer ingen store overraskelser med hensyn til utbytteskatt slik en del fryktet. I forslaget som nå er fremlagt foreslås det at utbytte beskattes med 25%, men at grunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,15.

Les mer

Forslag fremmet i statsbudsjettet om nye regler for fordelsbeskatning av yrkesbiler

Regjeringens endringsforslag som nå fremmes i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 samsvarer i hovedtrekk med forslagene som ble sendt på høring, men med enkelte justeringer i lys av høringsuttalelsene som innkom.

Les mer

Forslag om endrede regler for landbruksbeskatning

I revidert budsjett for 2014 varslet regjeringen en gjennomgang av reglene for landbruket. Nå følger de opp med forslag om endringer i gevinstbeskatningen ved salg innad i familien og ved salg ut av familien.

Les mer

Statsbudsjettet 2016 - MVA

Det foreslås endringer i mva-sats og i rekkevidden av avisfritaket.

Les mer

Kommentarer til Statsbudsjettet 2016

Forslaget om reduksjon i selskapsskatten, samt økt satsing og tilrettelegging for de som vil starte egen virksomhet er positive signaler for norsk næringsliv.

Les mer

Statsbudsjettet 2016 - oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap foreslås redusert fra 27 prosent til 25 prosent. Reduksjonen finansieres bl.a. gjennom økt skatt på utbytte og personinntekt. Det blir også økt mva, mens formuesskatten går ned.

Les mer

Finanstilsynets tematilsyn IKT - En veiledning for medlemmer av Regnskap Norge

Finanstilsynets tematilsyn rundt IKT-bruk i bransjen gjennomføres ved at alle autoriserte regnskapsførerselskaper skal besvare spørsmål knyttet til sin IKT-virksomhet. Skjemaet finnes i Altinn i perioden fra 7.10.15 til 9.11.15.

Les mer

Utvalget som skal utrede ny regnskapsfører- og revisorlovgivning er oppnevnt

Lovutvalget har to år på seg til å foreslå endringer i eller nye lover for regnskapsførere og revisorer. Regnskap Norge er med i utvalget og stiller også med sekretær.

Les mer

Nasjonal sikkerhetsmåned

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned i Norge. NORSIS tilbyr gratis digital opplæringspakke for virksomheter under 20 ansatte.

Les mer

BankID på mobil gjøres tilgjengelig i ID-porten fra november

Dette forenkler innlogging i blant annet Altinn.

Les mer

A-ordningen: Sjekk tilbakemeldingen

Rapporteringsjobben er ikke ferdig før du har kontrollert tilbakemeldingen og rettet eventuelle feil.

Les mer

DIN PARTNER I REGNSKAP